„Ještě za života člověka, který majetek odkazuje, se sejde rodina, sednou si ke stolu a rozdělí si, komu připadne který obraz, byt nebo chata. Po jeho smrti se tím pak všichni budou řídit,“ vysvětluje princip prezident notářské komory Martin Foukal.

Dědická smlouva či závěť nebožtíka má nově získat prioritu před děděním ze zákona, který upravuje podíly dědiců technicky podle příbuzenských vztahů.

V něm je např. popsáno, že v první skupině dědiců je druhý z manželů (nově i registrovaný partner) a děti, ve druhé také rodiče zemřelého nebo déle spolužijící osoby, atd.

Smyslem změny je podle ministerstva spravedlnosti posílit vliv každého člověka na to, co se s jeho majetkem po smrti stane.

„Dosavadní úprava uvádí mezi dědickými tituly na prvním místě zákon, což sugeruje nesprávnou představu, že dědění ze zákona má přednost před děděním podle pořízení zůstavitele,“ konstatuje se v komentáři k návrhu, který má Právo k dispozici.

Dědická smlouva byla součástí českého občanského práva už za Rakouska-Uherska od roku 1811, v roce 1950 ji zrušili komunisté. V Evropě se přitom dědické smlouvy běžně uzavírají.