"Vůbec nejčastěji bodovaným přestupkem je přitom překročení rychlosti v obci o méně než dvacet kilometrů, které se na všech udělených bodech podílí 38 procenty. Není divu, když se v mnohých obcích stal z měření byznys,“ řekl Právu mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka.

Zatímco státní policie mírné překročení limitu toleruje, od strážníků řidiči někde dostávají pokuty i za jízdu obcí rychlostí 51 kilometrů v hodině, když je tam povolena padesátka. Časté jsou i značky omezující na přehledných úsecích nejvyšší rychlost na čtyřicet, či dokonce jen na třicet kilometrů.

"Z pokut za rychlost a špatné parkování si města a obce vylepšují své rozpočty. Společenská nebezpečnost nepatrného překročení povolené rychlosti je přitom mizivá. Takové jednání orgánů samosprávy lze považovat za zbytečnou buzeraci řidičů,“ prohlásil Hanzelka.

Striktně dodržují zákon

Na dotaz, jestli může uvést nějaké příklady takových obcí, mluvčí odpověděl: "Konkrétně to neuvedu, ale máme signály, že je jich v Česku skutečně řada.“

Městské a obecní úřady vybíráním pokut i za nepatrné překročení limitu zákon neporušují. "Formálně jednají správně. Z etického hlediska je to ale opravdu šikana. Budeme proto hledat cesty, jak by se takové praxi dalo do budoucna zabránit,“ uvedl Hanzelka.

Jiné je to samozřejmě s postihem skutečných hazardérů. Existují i piráti, kteří mají při průjezdu obcí na tachometru sto kilometrů v hodině a na dálnicích prolamují 250kilometrovou hranici.

Podle statistiky přestupků se překročení rychlosti v obci o více než 20 km/h podílelo k 30. květnu na celkovém počtu udělených bodů 7,1 procenta a mimo obec překročilo rychlostní limit o více než 30 km/h 3,2 procenta obodovaných motoristů.

Státní policie se má se strážníky domlouvat

Že si některé městské a obecní úřady udělaly z měření rychlosti dobrý obchod, potvrdil v úterý Právu i senátor Pavel Eybert (ODS), jenž je současně starostou města Chýnov.

"Častý byl takový přístup zejména v počátcích fungování bodového systému. V poslední době se ale setkávám spíše s tím, že se od šikany řidičů ustupuje. Vadí mi ale, že nezřídka jsou radary umísťovány hned za ceduli s označením obce, a ne tam, kam z hlediska bezpečnosti provozu patří – ke školám a nejfrekventovanějším místům, kde auta rychlou jízdou ohrožují chodce,“ řekl Eybert.

Expertní komise, kterou ministr dopravy Aleš Řebíček ustavil k přípravě velké novely zákona o provozu na silnicích, nenavrhla žádnou změnu rychlostních limitů. Do novely chce ale MD prosadit ustanovení, že strážníci se budou muset se státní policií domlouvat, na kterých místech se bude rychlost měřit. Pokud to projde, půjde o skutečný přínos pro bezpečnost dopravy, a ne pouze pro obecní pokladny.