Výsledky expertíz vzorků zeminy, které policisté poslali do Kriminalistického útavu v Praze, nepřinesly žádný uspokojivý výsledek. "Vzorky půdy obsahovaly dusičnany. Ke zkoumání byly odebrány další srovnávací vzorky zeminy z místa kráteru a budou prováděny nové expertízy," dodala Bednarčíková. Kromě toho policisté očekávají výsledky zkoumání, které provádí rostlinolékař ze zajištěných vzorků naklíčených rostlin.

Policii tedy zatím nezbývá, než konstatovat, že se podařilo vyloučit jednu z vyšetřovacích verzí, kterou byl pád vesmírného tělesa. "Šetřením u pracovníků hvězdárny nebyly zjištěny žádné významné vesmírné úkazy. Kráter tedy zřejmě nebyl způsoben pádem meteoritu," uvedla policejní mluvčí.

Ačkoliv expertízy neprokázaly přítomnost trhaviny, nelze tuto verzi stále vyloučit. "Krátce po objevení kráteru neznámého původu byly na obecní vývěsce v Brušperku vylepeny letáky s výzvou občanům, aby poskytli případné informace, které by měly ke kráteru vztah. Policistům se přihlásili myslivci, kteří poskytli informace, které upřesňují, že kráter na poli byl už 14. července 2003," uvedla Bednarčíková.