Změna by podle něj znamenala vyrovnání handicapů, které vznikají už na prvním stupni základních škol. Ideální by podle něj byla povinná docházka do školek ve věku pěti či čtyř let. Změnu by prosazoval v případě, že by se stal ministrem po volbách v roce 2010.

Poslancům chce Liška ještě před volbami navrhnout zrušení spodních limitů pro počty žáků ve školách a bezplatného ročníku mateřských škol. Bezplatný poslední ročník mateřských škol byl zaveden za vlády sociálních demokratů, kteří tím chtěli otevřít výuku sociálně slabším.

Zájem o umístnění dětí do mateřské školky v minulém roce poprvé začal převyšovat kapacitu zejména městských mateřinek. Příčinou je výrazné zmenšení jejich počtu. V loňském školním roce jich podle statistických údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání ubylo více než 10 procent. Dalším důvodem nedostatečné kapacity je větší zájem rodičů o umístnění dětí do školky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Od ledna letošního roku je tento ročník pro předškoláky bezplatný.

V Česku bylo minulý školní rok přes 4700 mateřinek, 59 bylo soukromých a 16 církevních. Bylo v nich zapsáno 280 500 dětí.