„Komise odsouhlasila i další změny v bodovém systému a pravidlech silničního provozu, jež vzešly z jejích podskupin. Celý komplex návrhů bude Řebíček v červnu konzultovat s dopravními experty politických stran. Nechce jít hlavou proti zdi, a je možné, že něco z navrženého se v novele nakonec neobjeví,“ řekl Právu mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka.

Najít podporu napříč politickým spektrem nebude snadné. Místo zjednodušení bodového systému se totiž mají zavést ještě další bodované přestupky. Například za nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly budou zřejmě provinivší se řidiči dostávat při jízdě mimo obec dva trestné body.

„Bezpečná vzdálenost se nebude měřit metrem, ale stopkami. Má být dvě vteřiny,“ upřesnil návrh expertů Hanzelka.

Za přejíždění z pruhu do pruhu bez blinkru komise navrhla dva body, stejně jako za vjezd na dálnici s vozidlem, které neodpovídá předpisům. Přísněji než dosud bude postihováno ohrožení chodců na přechodu. Jestliže před ním řidič nezastaví, dostane čtyři místo nynějších tří bodů.

Jízda bez pásu za tři body

Za jízdu bez bezpečnostního pásu či dětské sedačky se pokuta zvedne ze dvou na tři body, a za neoprávněné užití modrého majáčku budou místo jednoho čtyři body.

Naopak řidič, kteří opomene zapnout světla svého vozu, obdrží body pouze při jízdě za snížené viditelnosti.

K nejkontroverznějším návrhům patří požadavek ministerstva dopravy zrušit škodní limit pro přivolání policie na místo nehody. Přítomnost policistů se má omezit pouze na případy, kdy dojde k úmrtí, ublížení na zdraví, poškození životního prostředí či obecně prospěšného zařízení.

Dále při podezření na požití alkoholu nebo drog, a jestliže se účastníci nehody nedohodnou, kdo ji zavinil. Ministr vnitra Ivan Langer ovšem prosazuje stotisícikorunový škodní limit pro přivolání policie.

Řidiči mají sami zprovozňovat silnici

Sporný je rovněž návrh, aby účastníci nehody museli neprodleně na vlastní náklady zajistit opatření potřebná k obnovení provozu na dané komunikaci. Vždyť případě, že jim pak vynaložené náklady pojišťovna nevrátí, by to řidiče mohlo zruinovat.

Motoristé naopak uvítají požadavek expertní komise, aby body za spáchané přestupky nešlo v jediném správním řízení kumulovat. Zavést se má tříměsíční lhůta pro jejich projednání.

Po dosažení dvanácti bodů bude i nadále řidiči automaticky odňato na jeden rok řidičské oprávnění. Aby ho pak dostal zpět, bude řidič muset absolvovat i vyšetření dopravním psychologem.

Podle dalšího návrhu bude správní úřad povinen provozovatele vozidla doporučeným dopisem bezprostředně informovat o přestupku, který byl zaznamenán při úsekovém měření rychlosti či jízdě na červenou. Experti se však ještě neshodli na lhůtě, v níž má provozovatel tuto informaci dostat.

„Nechápu, proč by policie měla doporučeným dopisem řidiče informovat, že jim při úsekovém měření bylo naměřeno překročení rychlostního limitu. Tahle legrace bude stát milióny a jenom lidi naštve. Člověk nejprve dostane doporučený dopis od policie a za nějaký čas další od správního orgánu, že s ním bylo zahájeno správní řízení kvůli podezření ze spáchání přestupku. Takže poletí na poštu hned dvakrát kvůli témuž,“ upozorňuje Jiří Sekyra z českobudějovického dopravního odboru.


Co se má změnit pro řidiče
Zrušen má být škodní limit pro přivolání policie na místo nehody. Přítomnost policistů se omezí pouze na případy, kdy dojde k úmrtí, ublížení na zdraví, poškození životního prostředí či obecně prospěšného zařízení. Dále při podezření na požití alkoholu nebo drog, a jestliže se účastníci nehody nedohodnou, kdo ji zavinil.
Účastníci nehody budou povinni neprodleně na vlastní náklady zajistit opatření potřebná k obnovení provozu na dané komunikaci.
Body za spáchané přestupky nepůjde v jediném správním řízení kumulovat. Zavede se tříměsíční lhůta pro jejich projednání.
Po dosažení dvanácti bodů bude i nadále řidiči automaticky odňato na jeden rok řidičské oprávnění. Aby ho pak dostal zpět, bude řidič muset absolvovat i vyšetření dopravním psychologem.
Správní úřad bude povinen provozovatele vozidla bezprostředně informovat o přestupku, který byl zaznamenán při úsekovém měření rychlosti či jízdě na červenou.
Osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručit rozhodnutí o přestupku, to bude dáno na vědomí veřejnou vyhláškou.
Za nesvícení vozidla dostane řidič body pouze při snížené viditelnosti.
Nově se zavede šest bodů za bránění v předjíždění, a dva body za nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly či nepoužití blinkru.
Za nezastavení před přechodem pro chodce budou čtyři místo tří bodů, za nepřipoutání se za jízdy tři místo dvou bodů, a za neoprávněné použití modrého majáčku se postih zvedne z jednoho na čtyři body. Nezastaví-li řidič na pokyn obecní policie či hasičů, dostane pět bodů.
Při vystoupení z vozidla, které nouzově zastaví mimo obec, bude řidič muset vždy použít reflexní vestu. Ta se také stane součástí povinné výbavy vozidla.
Aby se zabránilo zneužívání institutu osoby blízké, bude za nesplnění povinnosti sdělit, kdo řídil, postižen provozovatel vozidla. Posuzováno to bude jako správní přestupek.
Zruší se všechny výjimky ze zákazu předjíždění na křižovatce.