"Podat demisi z úřadu pražského arcibiskupa - ne však z kardinálské 'hodnosti', z ní se do důchodu neodchází - je povinností každého biskupa,“ uvedl na své webové stránce.  

Zároveň připomenul, že o odchodu do důchodu vážně uvažoval před dovršením svého 75. roku, ale papež mu lhůtu prodloužil.

Požádat papeže o odchod může ihned 

Vlk za rok musí papeži znovu předložit demisi. "Pokud neuznám svou novou situaci  natolik tíživou, abych požádal papeže o propuštění do důchodu třeba ihned,“ poznamenal. Podle něj apoštolský nuncius v ČR informuje Vatikán o zdravotní situaci biskupů a papež zváží, zda jeho demisi přijme.

Kardinál kvůli celkovému vyčerpání byl v minulých dnech hospitalizován a nyní by měl pobývat v lázních Třeboň. "Bude také záležet na tom, jak se za rok budu zdravotně cítit, jak dalece budu chtít své nynější zdravotní peripetie využít v případném rozhovoru o dalších mých osudech,“ poznamenal Vlk.