Dveře potomkům šlechtického rodu Schaumburg - Lippe k ratibořickému zámku, Babiččinu údolí se Starým bělidlem, dětským domovem Boženy Němcové, a zámku v Náchodě otevírá, jak prohlásil na místě Ransdorf, současné politické klima. 

"Mimořádně znepokojeně sledujeme vývoj, který nastal kolem těchto památek na Náchodsku," podotkl Ransdorf, který v úterý v Ratibořicích založil iniciativu, která má postupně přejít v petiční výbor nazvaný Za české Ratibořice. 

Úterým počínaje mají návštěvníci zámků v Ratibořicích a Náchodě možnost vyjádřit svůj postoj k nárokům rodiny Schaumburg - Lippe prostřednictvím podpisových archů. "Každý Čech by měl cítit jako urážku, pokud někdo sahá na tuto národní památku," prohlásil Ransdorf na adresu Babiččina údolí.

Klíčový dokument se ztratil

Zámek v Opočně vydal soud po několikanásobném odmítnutí restitučních požadavků Colloredo Mansfeldů. Spis podle památkářů navíc postrádal jeden z nejdůležitějších dokumentů, jímž se měl přímý předek pozdější restituentky hlásit k německé národnosti. Dokument, jehož existenci protistrana tvrdošíjně popírá, se údajně během letitého sporu ztratil.

Snaha restituovat panství na sousedním Náchodsku, kterou Okresní soud v Náchodě opakovaně zamítl a Krajský soud v Hradci Králové opět vrátil zpět, nese podle Ransdorfa podobné znaky. "Konfiskační spis je neúplný není sešitý a uspořádaný. Někdo o něj měl po roce 1989 eminentní zájem," tvrdí Ransdorf o soudních materiálech týkajících se případu Schaumburg - Lippe versus památkáři.

Iniciativou s emblémem Boženy Němcové na triku chce Ransdorf představit podobné postoje občanů v případech ostatních šlechtických rodů, které neoprávněně usilují o majetky zkonfiskované na základě poválečných dekretů prezidenta Edvarda Beneše.