"NSS potvrdil správnost závěrů Městského soudu, který shledal, že prezident zůstává v rozporu se zákonem nečinný a uložil mu, aby do šesti měsíců od právní moci rozsudku rozhodl," odůvodnil NSS. Klaus měl povinnost rozhodnout již do ledna 2008, kdy uplynula šestiměsíční lhůta od rozsudku Městského soudu.

Klaus musí nyní říci, zda Langra soudcem jmenuje či nikoliv. V případě, že se rozhodne ho nejmenovat, musí zdůvodnit proč.

Justiční čekatel Petr Langer (Zdroj: Archiv)

Mluvčí Hradu Petr Hájek řekl Právu, že čekají na písemné prohlášení a poté se k tomu vyjádří.

 

„Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu mi ještě nebylo doručeno a znám ho jen z médií. Musím říci, že jsem takový verdikt očekával. Přesto jsem si téměř jist, že mě pan prezident soudcem nejmenuje. Počkám ještě, zda v nejbližších dnech svůj názor nezmění a pokud se tak nestane, jsem rozhodnut po těch letech čekání odejít z justice,“ reagoval sice spokojeně, přesto nepříliš optimisticky na rozhodnutí NSS pro Právo sám Langer.

V nejbližších dnech se vrací z pracovní stáže v Německu a pak se rozhodne, jak naloží se svou další kariérou. Podle informací Práva má několik nabídek pracovat v soukromém sektoru, například v advokacii.

 

Senát Nejvyššího správního soudu vycházel ze svého rozsudku z dubna 2006, ve kterém konstatoval, že akty prezidenta republiky je možné přezkoumávat ve správním soudnictví. "Soud zdůraznil, že absence osobní odpovědnosti z výkonu funkce prezidenta republiky, tak jak je zakotvena v Ústavě, neznamená absenci jakékoliv kontroly jeho činnosti či aktů. Prezident republiky není nad zákonem a ani mimo jeho kontrolu," dodal NSS.

Podle soudu na jmenování do funkce soudce není právní nárok. "Kandidáti na funkci soudce, kteří prošli určitým výběrovým procesem, ale mají legitimní očekávání, že o jejich kandidatuře bude zákonným způsobem a v rozumné lhůtě rozhodnuto," upřesnil.

Spor od roku 2005

Klaus Langra před lety odmítl spolu s dalšími uchazeči jmenovat proto, že ještě nedosáhl věku 30 let. Zatímco jeho kolegové, kteří prezidenta nežalovali nebo žaloby stáhli, se soudci již stali, Langra Klaus zatím nejmenoval.

Langer poprvé Klause žaloval již v roce 2005. Domáhá se ochrany proti nečinnosti prezidenta, který má návrh ministra spravedlnosti na jeho jmenování na stole již třetím rokem

Langrovi se nelíbí, že Klaus pro své rozhodnutí neuvedl zákonné důvody. "Přitom žádné zákonné důvody pro nejmenování neexistovaly,“ podotkl k tomu tehdy Langer. Uvedl, že Klaus jej nejmenoval zřejmě jen proto, že se domáhá svých práv soudně.