"Právo na informace se řadí mezi politická práva jednotlivců. Jeho smyslem je kontrola činnosti veřejné správy (resp. tzv. povinných osob), mimo jiné též kontrola vynakládání veřejných prostředků a hospodaření s veřejným majetkem," uvedli soudci v rozsudku.

ŘSD poskytlo Transparency International vybrané informace, například o výši nájemného a délce trvání smluv, v tabulce. Podle soudce Nejvyššího správního soudu Zdeňka Kühna však pro organizaci mohla být důležitá i další data, například o sjednání opčních práv, o zániku smlouvy nebo o smluvních pokutách. Ředitelství postupovalo svévolně, když samo vybralo to podstatné.

"Pokud Transparency International požádala o poskytnutí kopií nájemních smluv, měla tím na mysli poskytnutí celého textového obsahu smluv. Povinný subjekt (ŘSD) nebyl oprávněn posoudit, které informace jsou podstatné," uvedl Kühn.

Městský soud musí rozhodnout znovu

Případem se tak musí znovu zabývat Městský soud v Praze, který dříve potvrdil postup Ředitelství silnic a dálnic a zamítl žalobu protikorupční organizace. Nyní jsou pražští soudci vázaní právním názorem Nejvyššího správního soudu, podle kterého nelze výkladem zužovat ústavně zaručené právo na informace.

"Budeme čekat na nové rozhodnutí Městského soudu a podle toho se zařídíme. Verdikt NSS ale neznamená, že se Městský soud nemůže rozhodnout stejně," řekla Novinkám mluvší ŘSD Martina Vápeníková. Ředitelství podle ní trvá na tom, že respektovalo zákon o svobodném přístupu k informacím.

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic v minulosti uvedli, že ke zveřejnění smluv nemají na základě podmínek obchodního tajemství právo. Podle nich se ŘSD nebrání tomu vydat smlouvy jako takové, nýbrž jen některé informace o jejich obsahu.

Podle TI šlo o korupci

"Transparency International je přesvědčena o tom, že uzavírání smluv o pronájmu ploch kolem dálnic a některých jejich dodatků mohla v minulosti provázet korupce," uvedla organizace po rozhodnutí soudu na svém webu. Podle ní vydělává provozovatel na billboardech desítky miliónů korun ročně, stát, na jehož pozemcích reklamní poutače stojí, má však z pronájmu ploch jen malý prospěch.

Z kopií smluv, které se organizaci i přes odmítnutí ŘSD podařilo získat, vyplývá, že přestože reklamní plochy podél silnic by měl podle zákona zajistit svodidly provozovatel, vzal tuto povinnost na sebe pronajímatel, tedy stát. Podle TI jsou desítky billboardů stále nezabezpečené. "Ministerstvo dopravy tak vědomě hazarduje s životy řidičů. Čelní náraz do ocelové konstrukce billboardu znamená v drtivé většině případů jistou smrt," doplnila organizace.

V listopadu 2006 TI proto podala trestní oznámení na neznámého pachatele, kterým se nyní zabývá Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4. Ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS) chce se svým případným zásahem do případu počkat až poté, co bude znám výsledek policejního vyšetřování.