Počet maturantů v ČR se rok od roku zvyšuje. Loni maturitu podle ÚIV skládalo 93 311 a předloni 92 900 studentů. Stejně tak roste i množství lidí přijatých k vysokoškolskému studiu. Loni se k němu hlásilo téměř 147 000 uchazečů a školy jich přijaly asi 97 000. Předloni bylo přijato 89 000.

Podle původních plánů měli již letošní maturanti skládat zkoušku podle nových pravidel, parlament ale změny odložil. V zákonodárném sboru loni převážil názor, že nejsou dostatečně připraveny a jejich zavedení by způsobilo víc škody než užitku.

V roce 2010 a 2011 by studenti měli maturovat z češtiny, k ní si budou moci zvolit buď cizí jazyk, nebo matematiku. Kdo bude chtít, bude moci maturovat až ze třech nepovinných předmětů.

V roce 2012 by pak čekala maturanty zkouška z češtiny a cizího jazyka, třetí předmět by si zvolili z nabídky matematiky, občanského a společenskovědního základu nebo informatiky. Přibrat by si však mohli ještě další, nepovinné předměty. Změny v dubnu schválila Sněmovna, schvalovat je má ještě Senát.