"Vím, že jsem neodpověděl, protože nevím, o jaký dopis se jedná,“ řekl Právu Bursík.

Tošenovský v dopise, který Bursíkovi odeslal 23. dubna, varuje před tím, že podmínky, které Bursík vyjednal při jednáních s Komisí koncem loňského roku, způsobí zásadní výpadek příjmů obcí, a to v celkové výši 24 miliard korun. Řada obcí tak podle Tošenovského nebude mít dostatek peněz na to, aby čističky upravily či postavily do konce roku 2010, kdy mají mít podle českého závazku vůči Evropské unii čističku všechny obce nad 2000 obyvatel, a hrozí jim miliónové pokuty.

"Může to znamenat opakované sankce pro obce a města až do výše jednoho miliónu korun za nedodržení podmínek, k nimž se Česká republika zavázala,“ řekl Právu Tošenovský.

Tošenovský: lidem hrozí zdražení vody

Pokud stát změnu podmínek nevyjedná, žádají obce vytvoření národního fondu životního prostředí, z něhož by mohly čerpat státní peníze. V případě, že se tak nestane, zdraží podle Tošenovského pro milióny lidí voda. Obce si totiž budou muset na modernizaci či stavbu čističek vzít úvěry a náklady promítnout do cen.

"Hrozí dramatické zvýšení ceny vodného a stočného pro více než 3 milióny obyvatel,“ uvedl Tošenovský.

Ministerstvo: vyjednali jsme kompromis

Bursík v listopadu 2007 vyjednal, že dotace z EU mohou v plné výši, tedy do 85 procent nákladů, získat obce, které mají smlouvy s vodárenskými firmami do roku 2015. Obce, kterým smlouva končí do roku 2020, mohou dostat dotaci do 60 procent nákladů na stavbu či modernizaci čističek, obce, jimž smlouva končí po roce 2020, 15 procent a obce se smlouvami delšími než do roku 2022 nemají na dotaci nárok vůbec.

"Vyjednané podmínky představují kompromis, protože Evropská komise původně požadovala zkrátit stávající smlouvy k roku 2013,“ řekla Právu mluvčí ministerstva životního prostředí Jarmila Krebsová.

Ministerstvo chce podle Krebsové jednat s komisí o tom, že by byly uznány i stavby zahájené před koncem roku 2010, i když budou dokončeny později. Pokud by s tímto požadavkem Bursík uspěl, mohly by obce milióny na pokutách ušetřit.

Na vlastní pěst

Některá velká česká města, která mají uzavřeny dlouhodobé smlouvy, a nemají tak nárok na čerpání dotace, chtějí s Evropskou komisí jednat o dotace na vlastní pěst. Zástupci měst argumentují tím, že v době, kdy se smlouvy uzavíraly, neměla proti jejich délce Komise výhrady.

Za změnu pravidel chce údajně lobbovat v Bruselu i společnost Veolia, která je v České republice největším provozovatelem vodárenské infrastruktury.