„Nárůst odhadují prodejci osiv,“ sdělila Právu Zuzana Doubková z ministerstva životního prostředí (MŽP), které patří k orgánům schvalujícím možné pěstování GM plodin v ČR.

V zemích Evropské unie, tedy i u v ČR, je zatím povolena pouze kukuřice MON 810. Produkujte Bt toxin, čímž se stává odolnou vůči housenkám škůdce zavíječe kukuřičného. A u nás se jí daří. V loňském roce byla u nás GM kukuřice zaseta na 5000 hektarů, přitom v roce 2005 to bylo pouze na 207 ha.

Z pohledu evropské i světové produkce GM plodin se tak se Česko zařadilo na špici. Loni ve světě obsadilo 18. příčku, v EU pak bylo třetí – předstihly ho jen Španělsko a Francie. Letošní rok zaselo GM kukuřici podle odhadů více než sto zemědělských subjektů. Nejvíce jí vzejde na Moravě a ve středních Čechách.

Krmivo pro zvířata

ČR se staví v rámci Unie, která je v názorech na nové technologie rozpolcená, spíše k jejich mírné podpoře. „Podle rámcové pozice ČR ke GMO, kterou přijal Výbor pro EU na vládní úrovni letos v lednu, bude ČR podporovat aplikace moderních biotechnologií pro účely výzkumu, průmyslové a zemědělské výroby pouze za předpokladu zajištění vysokého stupně ochrany zdraví a životního prostředí,“ uvedla Doubková s tím, že MŽP při rozhodování důsledně uplatňuje princip předběžné opatrnosti.

GM kukuřice MON 810
rokplocha v hektarechpočet pěstitelů
200520752
2006129085
20075000131
20088000*
* Údaj bude znám koncem pololetí 2008.
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR

Resort si nechal také zpracovat průzkum, kde GM kukuřice vypěstovaná v ČR končí. Ukázalo se, že zemědělci jej většinou zkrmí na svých farmách a dále ji dodávají na výrobu bioplynu a biolihu. V potravinářství se tato kukuřice nepoužívá. „Jako surovina pro výrobu krmiv končí i dovážená GM sója a kukuřice. Pravděpodobně jedinou potravinou z GMO v obchodech je sójový olej a ve výrobcích z Asie se může vyskytovat GM bavlna,“ řekla Doubková.

V ČR se vedle povoleného pěstování GM kukuřice MON 810 dělají také polní pokusy s GM bramborami, GM lenem a GM slivoní. Jejich produkty slouží výhradně k vědeckým účelům.

Důkladná kontrola

Pěstitelé, dovozci i obchodníci musejí označovat GMO a výrobky z nich, uchovávat dokumentaci v celém zpracovatelském řetězci. Nařizuje jim to evropská směrnice. Zákazník se informaci dozví po přečtení etikety na zboží. Nemusí tam být jen v případě, kdy podíl GMO ve výrobku činí méně než 0,9 procenta.

Údaj se nevyžaduje ani u masa, vajec a mléka zvířat krmených GM plodinami. Kontrolu dodržování pravidel u potravin provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce, za krmiva zodpovídá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Zjišťují také, zda v ČR nedochází k uvádění nepovolených genetických modifikací zemědělských plodin do oběhu – především sóji, kukuřice, rýže a řepky.