O právu změnit společenský systém se píše ve Zprávě ÚV KSČM o činnosti strany v období od VI. do VII. sjezdu KSČM. Rozdíl mezi KSM a KSČM spočívá jenom v tom, jak tohoto cíle dosáhnout.

Zatímco komunistická mládež chce uskutečnit změny společenského systému revolucí, komunisté hovoří o evoluční změně, o jejíž nezbytnosti chtějí přesvědčit většinu společnosti.

Dolejš: Nebojím se slova revoluce

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš se neobává, že by požadavek jeho strany vedl k jejímu zákazu. „Jsem naprosto klidný. Být kritický vůči systému a chtít ho nahradit alternativou není protiústavní, protože v Ústavě ČR není napsáno ´kapitalismus na věčné časy´,“ řekl Novinkám.

Podle něj je podstatné, že KSČM chce nahradit současný systém demokratickou cestou. „Na základě opakovaně získávané důvěry občanů. To zdůrazňujeme,“ sdělil Dolejš. Neobává se přitom používat i slova revoluce. „Ani slovo revoluce mne nedráždí, i ta může proběhnout legitimními, demokratickými prostředky. Klidně jej použiji a nemám nejmenší strach, že bych byl za to popotahován,“ prohlásil místopředseda komunistů.

Kvůli čemu soud zakázal KSM
"KSM stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických - odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským - a společenských - zavedení socialistické demokracie - podmínek pro budování socialismu jako prvního stupně k vytvoření společnosti komunistické, jejíž vybudování je konečným cílem.“
Co uvádí KSČM ve sjezdovém dokumentu
"Hlásíme se k právu demokratickou a humánní cestou usilovat o změnu společenského systému jako k základnímu lidskému právu a historické nutnosti." V textu odsuzuje "dosavadní zločiny kapitalismu" a tvrdí, že "svou podstatou a svými formami ohrožuje civilizaci na této planetě a brání rozvoji společnosti i člověka"

Podle Dolejše byl u mladých komunistů problém v tom, že kromě násilného pojetí změny systému prosazovali odstranění soukromého vlastnictví. „My jsme za pluralitu vlastnictví, tedy včetně soukromého. Pouze kritizujeme, že dnes má monopol. Soukromé podnikání by mělo smysl i za socialismu,“ uvedl.

Soud, který zdůvodňoval ukončení činnosti KSM, uvedl, že Česká republika je demokratickým právním státem založeným na úctě k právům a svobodám občanů. Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je podle ústavy nepřípustná. Cíle a záměry, které obsahoval program KSM, přitom podle soudu směřovaly ke změně celé společnosti "v jejích základních ekonomických podmínkách".