„Novelu exekučního řádu potřebujeme vzhledem k neutěšenému stavu exekuční agendy, kdy soudy musí vykonávat obecnou administrativu nebo vydávat formální rozhodnutí, místo toho, aby měly čas se věnovat věcem, kde je mezi účastníky řízení spor nebo věcem, které jsou obtížné,“ říká ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Z 21 autorů novely bylo podle něj jen pět exekutorů. Proti exekučním rozhodnutím se odvolává minimum lidí a málo kdo z nich spor vyhraje. Podle ministerstva je odvolávání odůvodněné v 0,24% případů. Na 415 nařízených exekucí tak připadá jedno úspěšné odvolání.

Nové pravomoci exekutorů

V návrhu novely exekučního řádu počítá ministerstvo spravedlnosti s posílením pravomocí exekutorů. Návrhy na nařízení exekuce už by neschvaloval soud usnesením, ale podávaly by se přímo u exekutora.

Ten by nově mohl také návrh odmítnout pro formální vady. Podle ministra pospíšila nebudou práva oprávněných osob dotčena, protože o opravném prostředku v případě odmítnutí návrhu by rozhodoval soud.

„Novela není koncipována pro soudní exekutory, protože jim ukládá nové povinnosti a omezení a posiluje se dohled nad jejich činností. Pro exekutory to znamená naopak více práce a odpovědnosti,“ dodává Pospíšil.

Změnu si vynutila potřeba zrychlení exekucí, kterých každoročně přibývá. Platit by mohla začít u polovině příštího roku.

Exekucí majetku je stále více. Foto:Právo/MMS/Josef Koukal