Nedávný sociologický výzkum navíc ukázal, že podíl osamělých matek se v Česku v posledních letech zvyšuje. Jen s matkou vyrůstá i velká část dětí z rozvedených svazků.

Podíl „nemanželských dětí“ se za posledních deset let zhruba zdvojnásobil. V roce 1998 mimo oficiální svazek přišlo na svět 19 procent dětí, o rok dříve 17,8 procenta. Na konci roku 1989 jich bylo 7,9 procenta.

V letech 1973 a 1974 se mimo manželství narodilo jen asi každé 25. dítě. Stejná situace byla i ve válečném roce 1943.

Za minulého režimu podíl „nemanželských“ potomků nepřekročil osm procent. Za první republiky se mimo oficiální svazek rodilo každoročně zhruba 12 procent dětí.

Rodiče jsou oba, jen se neberou

Podle odborníků nynější vyšší podíl neznamená, že by všechny „nemanželské“ děti žily v neúplné rodině. Mnohé páry totiž sňatek neuzavírají a jsou spolu raději „bez papíru“.

Podle nedávného sociologického výzkumu ale mezi neprovdanými ženami přibývá osamělých matek. Právě ony porodily až pětinu prvorozených potomků. V letech 1995 až 1998 jen s matkou žilo deset procent prvorozených dětí, v letech 1999 až 2002 to bylo 13 procent a od roku 2003 do roku 2006 už 17 procent, uvádí zpráva z výzkumu. Mnohé ženy podle ní s otcem svého dítěte nežily hlavně proto, že si nebyly jisty kvalitou vztahu. Chtějí dítě vychovávat samy.

Jen s matkou vyrůstá i velká část dětí z rozvedených svazků. Česko patří ke státům s vysokým počtem rozvodů. Po nich soudy přiřknou často děti právě ženám. Pomalu se ale začíná prosazovat i takzvaná střídavá péče, kdy synové a dcery pobývají vždy po určitou dobu u jednoho z rodičů. Podle statistiků loni po rozvodu o úplnou rodinu přišlo zhruba 27 500 dětí. Na stovku svateb v loňském roce připadlo asi 55 rozvodů. O rok dříve jich bylo téměř 60. Na tisíc obyvatel bývají asi tři rozvody.