Poslanecký návrh zákona má podle Klause základní nedostatky, přestože byl pozměňovacím návrhem ve Sněmovně upraven.

Senát podle Klause návrh zamítl výraznou většinou, protože zákon způsobí, že oznámení o majetkových poměrech budou nuceni podávat i ředitelé základních a středních škol a řada dalších osob, které nejsou veřejnými činiteli v klasickém slova smyslu.

Zvláště paradoxní je podle Klause to, že z dopadu této novely byli naopak výslovně vyjmuti vedoucí představitelé univerzit a vysokých škol. Mimo zákonnou úpravu tohoto typu se touto novelou dostávají i soudci a státní zástupci.

Klaus vidí problém také v nebezpečí zpětného účinku, který závisí na dni vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. "Pokud začne platit před 30. červnem 2008, bude se tato novela týkat i období roku 2007. Bude se tak týkat i těch, kteří v současném znění zákona zahrnuti nejsou a nemohli s ním počítat (nemusejí mít k dispozici potřebné doklady, atd.)," uvedl Klaus v prohlášení.

Klaus tedy doufá, že Poslanecká sněmovna jeho veto nepřehlasuje.