Senátoři, kteří Sněmovně novelu vrátili, nechtěli, aby bylo v předloze přesně určeno, jaké typy staveb bude možné v obcích bez územního plánu stavět. Navrhli proto zobecnění takového výčtu tak, aby novela umožnila postavit například hostinec nebo penzion.

Poslanci ale s takovým názorem nesouhlasili, Senát přehlasovali a ve středu schválili svoji verzi. Ta povoluje, že v obcích bez územního plánu se mohou v nezastavěných územích budovat domy určené pro bydlení, občanská vybavenost nebo zemědělské stavby, také určené pro bydlení. Kvůli rozdílnému názoru obou komor se ale nevedl žádný dramatický spor.

„Řešení v obou případech znamenají výrazný posun pro obce, které nemají zpracovaný územní plán,“ konstatoval na středečním jednání Sněmovny ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek (KDU-ČSL). Předloha vychází vstříc 2700 malým obcím v České republice, které nemají územní plán a také městům a obcím, které by čekalo tříleté čekání na schválení nového územního plánu.

Úleva pro tyto obce bude platit do roku 2015. Zjednodušení uvítají také lidé, kteří se rozhodnou postavit plot vyšší než 1,8 metru, který hraničí s veřejným prostranstvím. Odpadne totiž povinnost obstarat si stavební povolení.