Málo zřetelná hranice je mezi obvyklým lajdáctvím a situací, kdy úředník věděl či aspoň vědět měl a mohl, že může způsobit škodu, a jen tak spoléhal na to, že ji nezpůsobí. Policistům a státním zástupcům jejich práci nezávidím, bude obtížná. Ale jakékoliv jejich zjištění, i to, že zase nikoho nelze stíhat, bude cenné. Přinese totiž podrobnosti, jak se vlastně na ministerstvech pracuje a jak jsou zajišťovány vazby mezi úředníky a dodavateli státních zakázek.

Průzkum bojem, říkalo se tomu. Je smutné, že k řádnému objasnění nějakého postupu musí nastoupit policie a státní zastupitelství. Státní správa by si někdy zasloužila méně bolestnou, za to však časnější a důkladnější léčbu.

Právní vědomí bývalého ministra a dnešního poslance Eduarda Zemana je chráněno hroší kůží, kterou si za léta stranických bojů vypěstoval. Je stále přesvědčen o tom, že při zavádění internetu do škol zvolil nejlepší řešení. Červ pochybností v něm ale hlodá - osobně se například nedomnívá, řekl našemu deníku, že nějaké velké sumy byly špatně použity nebo ukradeny. To víte, jinak to nejde, asi se kradlo, ale málo, chce asi říct.

Jenže o krádeži či zpronevěře nikdo nemluví, ba ani o úplatcích. Český zákon zná i tak jemné rozlišení, že za majetkový trestný čin pokládá i porušování povinnosti při správě cizího majetku, a to i z nedbalosti. A pletichy při veřejné soutěži je jen jeden z mnoha trestných činů proti hospodářské kázni.

Dodatečně, po mnoha měsících, až loni v říjnu, se pokusila nástupkyně Eduarda Zemana Petra Buzková nechat si řádně schválit přesun resortních 670 milionů z internetového projektu na zvýšení platů učitelů. Její pokus byl neúspěšný, rozpočtový výbor sněmovny souhlas odepřel. Z vlády Miloše Zemana tak nesňal hřích protiprávního postupu, jehož se dopustila rozhodnutím o vnitroresortním přesunu peněz.

O tyto peníze tolik nejde, vláda a ministerstvo je použily sice neoprávněně, ale hospodárně. Těžko si dovedu představit účelnější vynaložení peněz než na platy českých kantorů. Neúčelné a nehospodárné - podle NKÚ - vynakládání dalších stovek milionů je jiné kafe.

Tanec mezi vejci předvádí ministryně Buzková. Od projektu školního internetu páchnoucího trestním postihem se musí ve vlastním zájmu distancovat, a přitom nepoškodit ČSSD a nezpochybnit i tolik potřebné vybavování škol moderní technikou. Proto hned dvě trestní oznámení, odlišená jen názvy dvou trestných činů, které je možno spatřovat v jediném jednání ministerských úředníků. Jako by policii už nestačila trestní oznámení dosavadní! A jako by nezahrnutím oněch 670 milionů nezákonného převodu peněz do svých oznámení chtěla Buzková policii naznačit, co má vlastně stíhat.

Samozřejmě že není pravda, že vláda Miloše Zemana, kryta opoziční smlouvou s ODS bez zábran temné klientelistické vazby pěstovala, čímž korupci podporovala, zatímco vláda Vladimíra Špidly, složená z mužů a žen bez bázně a hany, spojením se zbožnými lidovci a mravnými unionisty tomu udělala rázně konec. Vždyť i Špidla v aféře s internetem hrál svou roli, domluvil tenkrát s odbory použití 670 milionů na platy učitelů.

Zvážíme-li ale jednání této vlády za více než rok činnosti, a distancování se Buzkové od školního internetu do toho patří také, je zřejmé, že alespoň z hlediska trestního zákona je na tom Špidlova vláda lépe než Zemanova. K další nápravě pomůže snad i objasnění toho, jak se do škol zaváděly počítače a internet.

PRÁVO 23. srpna 2003