Nadmíru příznivý vztah mají respondenti (88 procent) již tradičně ke Slovensku, ten se od roku 2005 pohybuje nepřetržitě na 80 procenty.

Na druhém a třetím místě skončily Francie a Nizozemsko (obě 83 procent), dále pak Švédsko (82 procent) a Dánsko (77 procent). Většina obyvatel vidí pozitivně také sousedy: Česka Rakousko (74 procent), Polsko (66 procent), Německo (60 procent) a Maďarsko (58 procent).

Vývoj hodnocení zemí sousedících s ČR (Hodnocení pomocí školní stupnice, výsledek je dán tím, kolik lidí ze sta dalo zemi známku 1 nebo 2.)
země
duben 2006
duben 2007
duben 2008
Slovensko
89
83
88
Rakousko72
66
74
Polsko
65
62
66
Německo57 57 60
zdroj: STEM


"K celosvětovým velmocím si lidé udržují vztah dosti chladný. Hodnocení Ruska se mírně zlepšilo (32 procent), tento trend trvá již nejméně pět let, vztahy se Spojenými státy (45 procent) se naproti tomu v posledních pěti letech v podstatě nemění," uvedl průzkum. Prohloubilo se podle průzkumu negativní hodnocení Číny (19 procent), což může být reakce na události v Tibetu a olympijské hry v Pekingu.

Nejhorší je Kosovo

Nejhůře občané hodnotí vztah ke Kosovu (19 procent). "Tento stát, uznaný dosud jen některými zeměmi, byl zařazen do průzkumu poprvé a lidé jej chápou jako ohnisko neklidu, nestability, hrozbu konfliktu," upozornil průzkum.