"Řešíme nekvalitní právní úpravu z 60. let. Úprava v případě mezinárodních únosů dětí dosud v řádu chyběla, česká justice pak nebyla schopna včas rozhodnout o navrácení dítěte," uvedl ministr Jiří Pospíšil (ODS).

Zvláštní řízení o navrácení dítěte při mezinárodních únosech, které novela zavádí, má především urychlit vydání dítěte do domovského státu. Soud má v těchto případech dodržet šestitýdenní lhůtu pro rozhodnutí. Mezinárodní únosy dětí má podle návrhu v budoucnu řešit zvláštní soudní senát v Brně.

Český soud může nyní například odmítnout navrácení, ale soudem příslušným rozhodovat o právu na péči o dítě a o úpravě styku s dítětem je soud domovského státu dítěte. "V případě vydání takového rozsudku cizím soudem je Česká republika povinna tento rozsudek vykonat. K faktickému navrácení dítěte tak zpravidla dojde z jiného titulu a později," uvádí se v novele, podle které tak tento stav nutně vede k narušení osobních vazeb dítěte.

Veřejnost zaujal například případ šestileté Charlie Terezy Vichnarové, kterou o Velikonocích odvezl její otec do Austrálie. Matka chce své dítě zpět a snaží se doložit, že otec jednal protiprávně. Australský soud rozhodl, že Terezka zůstane do konce května v péči matky.

Děti se mají při sporu umísťovat do "vhodných prostředí"

Novela se také zabývá případy soudních sporů českých rodičů, definuje takzvaná "vhodná prostředí", do kterých by měly soudy kvůli sporu děti umísťovat. Tím se vláda snaží vyloučit negativní vlivy na psychiku dítěte během soudních sporů rodičů. Velkou pozornost například loni vyvolal případ desetileté Terezy, která byla kvůli sporům matky s otcem nejprve umístěna na psychiatrii v Motole a poté do léčebny u Říčan.

Nově se zavádí tzv. navykací režim. "V případech, kdy je dítě delší dobu odloučeno od jednoho rodiče, dochází k přerušení citových vazeb a je třeba tyto vazby postupně obnovovat v přesně rozfázovaných krocích," uvádí se v novele. Soud by tak měl na základě doporučení odborníků stanovit plán takového navykacího režimu a trestat jeho neplnění.

Kriticky se k některým částem návrhu vyjádřily zpravodajka organizačního výboru Eva Dundáčková (ODS) a Anna Čurdová (ČSSD).

"Novela bohužel posiluje postavení rodičů a někdy na úkor dětí samotných," uvedla Dundáčková. Podle ní děti mají právo na ochranu i před zásahy "způsobenými ve jménu znešvářených rodičů, ty jsou často traumatizující zkušeností". Za takový názor se postavila i Čurdová. "Děti jsou osobnosti, které mají svá práva, radosti a strasti," zdůraznila.

Známé únosy českých dětí

Do Česka

JménoÚnosceDoba únosuVýsledek
Sarah Baraočeská matka Natalie Barao2005Sarah musela nejdříve v lednu 2007 odjet do Portugalska. Tamní soud ale posléze rozhodl, že se může vrátit do ČR, k matce.
Adrian Santanačeská matka Veronika Horváthová2005Český soud nejdříve v říjnu 2006 rozhodl, že se musí vrátit zpět do USA, kde rodina před tím žila. V únoru 2008 padl nový rozsudek. Adrian může zůstat u matky v ČR. Soudkyně rozsudek zdůvodnila zájmem dítěte. Adrian je na matku výrazně citově fixovaný. Otec Pablo Santana se osobně účastnil jednání.
Sofie a Lucas Krajníkovičeská matka Marcela Krajníková2001Soud v Litoměřicích v květnu 2006 rozhodl o jejich vydání otci do Argentiny. Lucase odvezli ze školy v přírodě, mladší Sofii ze školky. Matka se s nimi nemohla ani rozloučit.
Karolína Daoudovámatka Dagmar Daoudová1999Matka s dcerou utekla z Izraele, kde žila s manželem Marvanem Daoudou. Český okresní i krajský soud ale rozhodly, že ji unesla a Karolína musí zpět. Matka s ní následně utekla. Skrývala se až do té doby, než Ústavní soud rozhodnutí zrušil.

Do ciziny:

Andreas a Ellada Lardisoviotec kyperský Řek Savvas Andreas Lardis, v péči je měla podle rozhodnutí soudu matka Monika Bednářová2007Děti zůstávají ve Spojených arabských emirátech, kam vycestovali s otcem.
Alexandr a Michaela Hussainovibangladéšský otec Mohamed Zakir. Děti měla v péči matka Mirka Hussainová. 2001Otec je odvezl nejdříve do Bangladéše. Teď s nimi žije v SRN. Tamní soud loni v červenci rozhodl o jejich vydání. Nestalo se nic. Matka viděla děti naposledy u soudu v roce 2006, před tím v roce 2001. Setkání trvalo minuty.