"Ministr požádal o vystoupení z České lékařské komory, důvodem je to, že už není činný jako lékař," uvedl Cikrt.

"Pan ministr Julínek poslal dopis s žádostí 14. dubna a 19. dubna vzalo představenstvo rozhodnutí pana ministra na vědomí," řekl Sojka. Potvrdil také, že Julínek požádal o odpuštění členského příspěvku za letošní rok. Upozornil, že o žádosti rozhodne okresní komora v Brně, kde je ministr členem.

Příspěvek 1 690 korun

"Příspěvky odpouštíme většinou ze sociálních důvodů, to se běžně dělá když se například nějaký kolega dostane do sociálních problémů. Pokud pan ministr nějaké sociální důvody uvede, jistě k tomu bude přihlédnuto," dodal.

Každý lékař, který provozuje svoji činnost na území ČR, musí být podle zákona členem ČLK. Po vystoupení tak nyní Julínek už nemůže léčit ani předepisovat léky.

Mezi ČLK a ministrem nepanují dobré vztahy. Komora je kritická vůči Julínkovým reformám ve zdravotnictví, ministr zase tvrdí, že ČLK postupuje politicky.