Vzniknout by měly čtyři centrální registry, které by shromažďovaly základní informace o obyvatelstvu žijícím legálně na území ČR, o podnikatelích, jejich firmách a ostatních institucích s přiděleným číslem IČO, o právech a povinnostech občanů a firem vůči státu a v neposlední řadě o všech existujících adresách na našem území.

Plány na nové elektronické databáze v úterý představil na setkání s novináři náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček. „Pokud se například někdo vdá a změní si jméno, tak se jeho novou identitu automaticky dozví všechny úřady, které tuto informaci potřebují,“ řekl k tomu Zajíček.

Zároveň vysvětlil, že údaje v těchto centrálních registrech budou šifrovány a přístup k nim budou mít vždy jen instituce, které k tomu mají oprávnění. Výhodou nového systému má být podle Zajíčka i to, že data nepůjde spojit jako dnes. Zatím totiž stačí, aby úředník znal rodné číslo a může si o konkrétním člověku zjistit takřka cokoli.

Úředníci se nedozví všechno
Podle ministerstva by rodné číslo měl brzy nahradit jiný identifikátor, ze kterého by o dotyčném na rozdíl od rodného čísla nešlo nic zjistit, a který by byl odlišný pro každou instituci. „Např. úředník z registru vozidel nikdy neuvidí údaje o důchodech a naopak,“ uvedl Zajíček.

Návrh zákona o registrech by do konce dubna měla dostat na stůl legislativní rada vlády.

V současné době existují v ČR desítky úřadů a institucí, které shromažďují osobní data občanů. Všechny k tomu sice mají oprávnění ze zákona, každá si ale údaje drží odděleně a každé se také musí změny hlásit samostatně. Navíc se údaje od sebe často liší.