Myslivcům se například může od příštího roku prodražit zapíjení honu v hospodě s puškou na věšáku či přes židli. Návrh zákona počítá až s pokutou 50 000 korun pro lidi, kteří manipulují se zbraní po požití alkoholu. Týká se to i občanů, kteří se v opilosti na veřejnosti chlubí, že jsou ozbrojeni.

Langer se návrhem snaží napravit nedostatek dosavadního zákona, který sice manipulaci se zbraní pod vlivem alkoholu zakazuje, ale neumožňuje za to dostatečně přísný trest. Dosavadní zákon sice počítá s finančním postihem až 15 tisíc korun, ale ten je pro velkou nebezpečnost takového jednání příliš malý.

Nový zákon, který nyní putuje do Sněmovny, také stanoví, že myslivec, který cestuje do honitby veřejnou dopravou, musí mít zbraň v uzavřeném pouzdře. Myslivci budou muset předložit také i lovecký lístek k získání zbrojního průkazu pro lovecké účely.

Každý, kdo bude mít u sebe zbraň, se bude muset na vyzvání policisty podrobit dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření, zda nepil alkohol. Odmítne-li, pak mu hrozí také stejně vysoká pokuta. Postih může být provázen i ztrátou loveckého lístku či zbrojního průkazu.

Padesátitisícová sankce by měla hrozit napříště i každému, kdo si pořídí zbraň, aniž by vlastnil zbrojní průkaz, tedy nelegálně.

Zpřísněné sazby

Maximální pokuta postihne i toho, kdo bude střílet ze zbraně, byť na ní má potřebné papíry, jinde, než je povoleno. To se týká hlavně myslivců, kteří budou moci střílet jen v honitbě či sportovců, kteří mají vymezeno použití zbraně jen na střelnici.

Přísný zákaz se má vztahovat na držitele tzv. zakázaných zbraní, což jsou funkční vojenské samopaly, útočné pušky či kulomety a také tlumiče či laserové zaměřovače, nově také odpalovací zařízení. Takových zbraní je mezi lidmi velmi málo, neboť k jejich držení musí dát výjimku policie, která ji poskytuje nerada. Přesto jich bylo např. v roce 2005 evidováno 1318.

Mezi žadateli o výjimku se podle odůvodnění zpřísňujícího paragrafu stávají i případy, kdy byla udělena výjimka ke sběratelským účelům, ale držitelé těchto zbraní, např. samočinné zbraně – samopalu vzor 58, je pak hojně využívají ke střelbě na střelnici. Tyto zbraně podle nové úpravy bude možné jen držet, nikoli je nosit či z nich dokonce střílet.

Návrh zákona pamatuje přísnější sazbou např. i pro držitele zbraní historických, flobertek či paintbalových zbraní. Těm se sazba za manipulaci pod vlivem alkoholu zvyšuje na třicet tisíc korun. Při rekonstrukcích historických bitev napříště bude možné z bezpečnostních důvodů používat pouze zbraně, s kterými je možné střílet jen slepými náboji.