„Jedná se o deklaratorní tvrzení, že fyzické tresty dětí nebo třeba ponižování jsou ve výchově nepřípustné. Podobný postup platí od roku 2000 v Německu,“ řekla Novinkám ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková (SZ). Věta by se měla objevit v zákoně o rodině a školském zákoně.

Podle Stehlíkové jde o evropský trend. Rada Evropy totiž usiluje o absolutní zákaz tělesných trestů v celé EU. Ministryně přitom odmítá, že by byl pouze deklaratorní zákaz bez sankcí neúčinný. „Všude, kde se to zavedlo, se povedlo změnit názor veřejnosti na používání takových trestů,“ tvrdí.

Již v současnosti se tělesné tresty nepoužívají ve školách, aniž by je k tomu zákon nutil. „Pedagogové se tohoto výchovného prostředku, který byl tak krásně vyobrazen ve filmu Obecná škola, vzdali sami dobrovolně,“ dodala k tomu ministryně.

Rodiče trestají nejvíce vařečkou

Stehlíkové upozornila, že čtvrtina tělesných trestů na dětech v České republice odpovídá definici týrání a není v současnosti nijak postihována. „Jsou to tělesné tresty, které se vedou na citlivou část těla - hlavičku nebo bříško,“ uvedla ministryně.

Dalším případem je trestání nějakým předmětem. „Na prvním místě je v českých domácnostech vařečka, na druhém pásek,“ upozornila Stehlíková.

Pokud by byl zákaz tělesných trestů přijat, mimo zákon by se ocitla právě i zmíněná bití dětí vařečkou, či páskem. „Rodič nedokáže v afektu odhadnout hranici, kdy končí tělesný trest a začíná týrání,“ doplnila ministryně.

Sankce zatím hrozit nebudou

Zákon sice tělesné trestání zakáže, zatím se však nepočítá se sankcemi. V původním návrhu tomu tak ovšem bylo.

„Počítali jsme s nějakými peněžitými tresty za nespolupráci s odděleními sociálně právní ochrany dětí. Od toho jsme upustili,“ sdělila Stehlíková, podle které sankce za trestání dětí fungují jenom ve Skandinávii. I tak ale musí rodiče, pokud bude úprava schválena, počítat s tím, že jim tělesné tresty neprojdou hladce.

„Žádný rodič nebude trestán. Nejvýš jej čeká kontakt poradenského centra, práce s rodinou, nabídka pomoci s dítětem, které má výchovné problémy,“ upřesnila ministryně.

Z tohoto důvodu by měla vzniknout síť poradenských center, její zřízení by bylo podle Stehlíkové hrazeno z evropského sociálního fondu.

Na novou úpravu zakazující tělesné tresty si ale budeme muset ještě chvíli počkat. „V tom nejrůžovějším výhledu rok až dva,“ uvedla Stehlíková na dotaz, kdy by mohl zákaz vstoupit v platnost.