Škardová má funkci i ve škole, kde studuje magisterský obor mezinárodní a diplomatická studia. Je členkou akademického senátu z řad studentů. V minulosti již pracovala na tiskovém odboru Úřadu vlády ČR v době, kdy byl premiérem Jiří Paroubek.

Lidový dům ve čtvrtek odmítl informaci deníku Šíp, že mluvčí Paroubkové platí sociální demokracie. Podle ústředního tajemníka ČSSD Jiřího Havlíčka má Škardová se stranou uzavřenu dohodu o pracovní činnosti, na základě které pracuje několik hodin týdně na tiskovém oddělení.

„Svoji práci pro paní Petru Paroubkovou vykonává slečna Škardová mimo rámec výše uvedené dohody o pracovní činnosti pro ČSSD a je za tuto činnost ze strany paní Paroubkové odměňována,“ uvedl Havlíček v tiskovém prohlášení. „Žádné podrobnosti nebudeme sdělovat,“ dodal. Také Škardová nebyla sdílnější. "Nechci se k tomu vyjadřovat," napsala v SMS.

Podle informací Novinek se Paroubková se Škardovou na spolupráci dohodla zhruba před dvěma týdny. Nová mluvčí se například stejně jako Paroubková objevila 2. dubna na pražském Žofíně, kde se konala oslava 130. výročí založení ČSSD.

Škromacha mluvčí nezajímá

"Pokud si ji financuje z vlastních prostředků, tak mne to ani tak moc nezajímá," reagoval místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach.

"Informaci jsem se dozvěděl z médií. Je to její soukromá věc," řekl předseda poslanců ČSSD Michal Hašek.

"Svoji tiskovou mluvčí má paní Talmanová a paní Topolánková, oficiální manželka premiéra, má dokonce služební vozidlo s řidičem placeným z daní. Pokud paní Paroubková měla pocit, že tuto službu potřebuje, tak na tom nevidím nic mimořádného. Používají to osoby v podobném postavení, jako je ona," uvedl místopředseda poslanců ČSSD David Rath.