Ta ve svých statistikách k počátku letošního roku evidovala 6,788 miliónu registrovaných vozidel, z toho pojištěných jich bylo 5,998 miliónu. Většina nepojištěných vozidel ale nejezdí, upozornil ředitel ČKP Jakub Hradec.

Mezi vlastníky těchto automobilů patří zejména ti, kteří v zimním období nechtějí jezdit a svá vozidla odstaví. Za správní poplatek sto korun pak své vozidlo dočasně vyřadí z provozu. Potom je jejich vozidlo sice zaregistrováno, ale povinné ručení v tu dobu platit nemusí.

ČKP zajišťuje výplaty náhrady škod z garančního fondu všem poškozeným, kterým byla způsobena škoda nepojištěným vozidlem. Po výplatě škody kancelář pojistitelů uplatňuje náhradu škody po nepojištěném viníkovi nehody.

Pokud ten dluh neuhradí, předává ČKP případ k externímu vymáhání, v další etapě pak soudům. Za nezletilého pachatele platí škodu rodiče, za zemřelého pak dědici. „Viník tak může dramaticky zasáhnout do životní úrovně celé rodiny,“ zdůraznil Hradec s poukazem na skutečný případ, kdy 15letý chlapec způsobil na malé nepojištěné motorce škodu převyšující 20 miliónů korun.

Řidičům bez ručení hrozí vysoké pokuty

Řidičům, kteří nemají uzavřené či uhrazené povinné ručení, zatím hrozí pokuta až 20 000 korun a zákaz řízení až po dobu dvanácti měsíců. S přijetím novely zákona o povinném ručení, která má začít platit letos 1. června, se maximální výše pokuty zvýší na dvojnásobek. V případě nepředložení dokladu o pojištění, takzvané zelené karty, na vyzvání policisty stoupne horní hranice sankce z 1000 korun na 3000 Kč.

Pojišťovny zdůrazňují, že neuplatňují sankce například vůči motoristům, kteří se s platbou pojistného zpozdí o několik týdnů. Zákon navíc poskytuje řidiči půlroční ochrannou lhůtu, během které je pojišťovna povinna poskytnout plnění v případě vzniklé škody i přes to, že dosud neinkasovala pojistné.

Dopravních nehod způsobených nepojištěnými vozidly podle ČKP sice pozvolna ubývá, jejich následky jsou ale horší než před lety. Počet evidovaných nepojištěných škod loni meziročně klesl o 166 na 4687. Počet pojištěných škod se snížil o 7000 na 301 tisíc.

„V posledních letech sice nedochází k výraznějšímu nárůstu počtu škod nepojištěnými vozidly, zvyšuje se však jejich závažnost. Evidujeme relativně více vážných škod na zdraví s vysokými finančními nároky a dlouhou dobou výplaty, což navyšuje objem závazků garančního fondu,“ uvedl Hradec.