O odpovědích na otázky rozhodovaly právě místní organizace na svých schůzích, nikoli jednotliví členové.

Skoro 97% členů ČSSD je pro rozhodnutí v referendu a skoro stejný počet si myslí, že by se její poslanci a senátoři měli při eventuálním schvalování smluv v parlamentu řídit většinovým stanoviskem ve straně, tedy hlasovat proti.

Výsledky ankety v ČSSD
1. Souhlasíte s umístěním na území ČR
ANO
NE
1,6 %
98,4 %
2. Souhlasíte s tím, že o umístění radarové základny USA na území ČR by měli primárně rozhodnout občané ČR v referendu a že výsledek tohoto referenda by měl být pro Vládu ČR a Parlamentu ČR závazný?
ANO
NE
96,9 %3,1 %
3. Myslíte si, že pokud bude o umístění radarové základny USA na území ČR rozhodovat Parlament ČR, měli by v této otázce poslanci a senátoři zvolení za ČSSD hlasovat jednotně v souladu s většinovým stanoviskem ČSSD?
ANO
NE
96,8 %3,2 %