Škola už loni nezískala akreditaci jediného studijního programu Inženýrská ekologie, který vyučovala. Akreditační komise škole nevyhověla ani při schvalování přepracované verze programu na začátku dubna.

Původní akreditace pozbyla platnost 29. října 2007. Studenti se v rámci programu hlásili na obory Ochrana životního prostředí, Doprava a životní prostředí a Stavebnictví a životní prostředí. Obory se měly studovat prezenčně po dobu tří let a ukončeny měly být titulem bakalář.

Komise akreditaci neudělila mimo jiné proto, že škole chyběli kvalitní učitelé.

O studenty se prý škola postará
Podle zákona o vysokých školách nemá ministerstvo, ale ani škola, povinnost zajistit studentům možnost dostudování. Z vyjádření, které MŠMT, ale vyplývá, že se škola zavázala postarat se o osud svých studentů.

Vyjednává prý s pražskými soukromými školami o podmínkách, za nichž by tam mohli studenti nastoupit.

Studenti by se podle MŠMT mohli domáhat náhrady školného, a to i soudní cestou. Měli by se přitom odvolat na smlouvu, kterou s institutem podepsali. Ministerstvo nicméně obsah smluv nezná.

Počet soukromých vysokých škol v České republice neustále narůstá. Zatímco v roce 2001 jich bylo osm, nyní jich bude bez PIT celkem 42.