Klaus například zastavil trestní stíhání Zdeňka Kratochvíla z jihlavské firmy ICOM, kterému v roce 2004 olomoucký vrchní soud potvrdil pětiletý trest odnětí svobody za nelegální transakci. "Prezident přihlédl k vážným zdravotním problémům pana Kratochvíla, pro které není schopen účastnit se trestního řízení," zdůvodnila milost prezidentská kancelář. Podle tisku Kratochvíla sužuje duševní porucha.

Klaus vyhověl i žádosti řeckého občana a prominul mu trest vyhoštění za výtržnictví a ublížení na zdraví. Této trestné činnosti se muž dopustil před 27 lety, tehdy jako třiadvacetiletý na diskotéce fyzicky napadl jiného muže. Prezident přihlédl ke skutečnosti, že odsouzený se narodil v České republice, kde žil se svou rodinou, a je zde pohřbený i jeho bratr.

Zbytek trestu za trestné činy krádeže a legalizace výnosů z trestné činnosti, které spáchal v roce 2003 v Rakousku, odpustil Klaus těžce nemocnému muži, který již způsobenou škodu uhradil. Ze zdravotních důvodů vyhověl i ženě odsouzené za úvěrový podvod. U dalších čtyř přihlédl k tomu, že se trestných skutků dopustily jako velmi mladé, jsou samoživitelky a pečují o nezletilé děti.

Omilostnil Sůdánce, kterého napadli neonacisté 

Trest vyhoštění prezident svým rozhodnutím zahladil Ukrajince, která je v současné době těhotná a které lékař nedoporučuje vystěhování. "Rodinu na Ukrajině již nemá," uvedl Hájek na adresu ženy, která byla vyhoštěna z republiky za pozměňování veřejné listiny. I jejímu krajanovi Klaus prominul trest vyhoštění, který mu soud uložil za maření výkonu úředního rozhodnutí. Prezident při svém rozhodnutí vzal v úvahu zejména otázku zachování rodiny, která trvale žije v Česku.

Vyhoštění se nemusí obávat ani Číňanka - prezident se rozhodl ji omilostnit kvůli tomu, že žije s českým občanem a mají spolu dceru, která má také české občanství.

Zbytek trestu odnětí svobody a vyhoštění odpustil Klaus Súdánci, který se dopustil podvodu. Odsouzený žije v Česku od roku 1982, vystudoval zde a žije v partnerském vztahu s Češkou, uvedl Hrad. "Prezident vzal v úvahu jeho špatný zdravotní stav, který je důsledkem zranění, způsobeného napadením skupinou neonacistů," vysvětlil prezident udělení milosti.

I v minulosti Klaus odpouštěl tresty zejména kvůli zdravotnímu stavu odsouzených, péči o nezletilé děti či o osoby blízké nebo kvůli sloučení rodiny.

"I když prezident důvody svého rozhodnutí vysvětlovat nemusí, každou jednotlivou milost jsem veřejně zdůvodnil. Za pět let jsem udělil 195 milostí a ačkoli jde o záležitost vysoce citlivou, nejen veřejnost, ale ani politici či média tato má rozhodnutí nikdy nezpochybňovali," prohlásil Václav Klaus v kandidátském projevu před letošní volbou prezidenta.