„Pouze 25 procent lidí zemře doma. Většinou jsou to náhlá úmrtí například na akutní kardiovaskulární onemocnění. To, že by někdo chtěl umřít doma jako plánovaný konec života, se stává bohužel jen velmi zřídka,“ uvedl Ondřej Sláma z Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Přesto ale naprostá většina lidí si přeje zemřít doma obklopena svými nejbližšími.

Martina Špinková, ředitelka hospicového občanského sdružení Cesta domů uvedla, že v ČR je v současné době 12 hospiců a v nich je asi 310 lůžek. „I kdybychom jich postavili sto, tak stejně to nebude stačit.

Nejdůležitější je přemýšlet o tom, kde všichni umíráme, tedy v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech důchodců a tam se snažit péči o umírající zlepšit.

Možnost odmítnout léčbu

Ministerstvo zdravotnictví v nových připravovaných reformních zákonech umožňuje pacientovi odmítnout léčbu, a tak vlastně ukončit život. „Nejde ale o eutanázii ve smyslu, že by lékař pacientovi při odchodu ze života aktivně pomohl. To v žádném případě ne. Je-li pacient napojen na přístroje, pak také nesmí být od nich odpojen,“ řekl Právu mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt. Uvedl, že pacient by se mohl za svého života za přísně daných podmínek rozhodnout, že odmítá léčbu a pak by lékaři museli jeho přání respektovat.

I Cikrt se ale domnívá, že cesta je v tzv. paliativní péči, která umožňuje udržení dobré kvality života pacienta s nevyléčitelnou chorobou. Tato péče by pak měla být dostupná všude, kde se nevyléčitelně nemocní léčí.