Ve zdůvodnění píše, že je „poměrně rozšířený nešvar, kterým je manipulace se zbraní po předchozím požití alkoholických nápojů“. Podle ministra používání zbraní ohrožuje zdraví a život, a přesto dosavadní zákon neumožňuje viníky dostatečně trestat.

Paragrafy těm, kdo se napijí alkoholu, jednoznačně zakazují nosit zbraň a jakkoli s ní na veřejnosti a místě veřejnosti přístupném manipulovat. Ačkoli již nyní je v zákoně řečeno, že člověk se zbraní se musí na vyzvání policisty podrobit orientační zkoušce či lékařskému vyšetření, které by prokázalo, zda má vypito, 15tisícový postih za odmítnutí je nízký.

Přísněji za zbraň bez průkazu

Padesátitisícová sankce by měla hrozit napříště i každému, kdo si pořídí zbraň, aniž by vlastnil zbrojní průkaz. Ten je již nyní podmínkou pro to, aby si občan mohl vůbec zbraň koupit. K jeho získání musí splnit podmínky věku, trvalého pobytu v ČR, ale i bezúhonnosti, spolehlivosti, zdravotní způsobilosti a musí složit teoretickou i praktickou zkoušku.

Znamená to, že odevzdá výpis z trestního rejstříku, prokáže, že se např. v posledních třech letech nedopustil přestupku pod vlivem alkoholu či že nepytlačil se zbraní.

Odhalit sklony k alkoholu mohou již lékaři, kteří vydávají žadatelům o zbrojní průkaz zdravotní posudek. Při schvalování dosavadního zákona se některým poslancům nelíbilo, že posudky mohou vystavovat praktičtí lékaři, u kterých není jistota, že budou při posuzování např. sklonu k alkoholismu objektivní. Žádali proto posudky od odborných lékařů, a dokonce i od psychologů.

Liberální část poslanců ale do zákona prosadila formulaci, že lékař si vyšetření u těchto odborníků může vyžádat, má-li pochybnost nebo podezření, že s žadatelem o zbrojní průkaz není něco v pořádku.

Pokud lékař zjistí dodatečně, že člověk, kterému vydal kladný posudek, není zdravotně v pořádku, třeba právě že má sklon k alkoholismu, pak dotyčného vyzve, aby se dostavil k novému vyšetření. Kdo takové výzvy neuposlechne, mohl by být nově postižen také 50tisícovou pokutou. Lékař musí vše nahlásit policii.