Lidé si myslí, že by zejména tato společnost měla udělat pro ochranu životního prostředí daleko více.

"Hlavním důvodem demonstrace jsou problémy, které nejsou dlouhodobě řešeny. ArcelorMittal do ekologizace provozu nevložil v posledních letech prakticky nic,“ uvedl Vladimír Burda z občanského sdružení Vzduch, které demonstraci pořádalo.

Vážnou situaci v Radvanicích a Bartovicích popsaly dvě maminky, které se protestu zúčastnily se svými dětmi. "Přišly jsme kvůli tomu, aby se nám lépe žilo, aby naše děti mohly vyrůstat v dobrém prostředí,“ konstatovaly matky. Jejich dcery mají astma. "Pozorujeme, že se u nás situace s ovzduším ještě zhoršuje. Nemůžeme ani pořádně vyvětrat,“ poznamenaly.

Občan se domáhá práva na ochranu zdraví

Žalobu na ArcelorMittal podal nejmenovaný obyvatel Radvanic a Bartovic, kterého zastupuje Ekologický právní servis. Ten jeho jméno nechce kvůli medializaci a případnému nátlaku zveřejňovat.

"Mohu potvrdit, že jsme podali první žalobu proti ArcelorMittalu. Těch žalob podáme určitě více,“ řekl Právu Jan Šrytr, právník Ekologického právního servisu. "Žaloba se konkrétně domáhá ochrany osobnosti tohoto člověka, který v Radvanicích a Bartovicích žije. Chce se domoci svého civilního práva, které má dáno Základní listinou práv a svobod, jde například o právo na ochranu zdraví,“ vysvětlil Šrytr.

Žalobou chce dosáhnout konkrétní zodpovědnosti společnosti ArcelorMittal, která by měla zajistit větší ochranu životního prostředí, a tím minimalizaci zdravotních rizik.