Bodovaných řidičů je nyní 8,74 procenta ze všech registrovaných, tedy zhruba každý jedenáctý. Body odepsalo už 301 683 šoférů V březnu byly odepsány body 45 258 šoférům a celkem se od loňského července tak stalo již u 301 683 řidičům.

Přesto je březen druhým měsícem, kdy se počet bodovaných řidičů snížil. Poprvé se absolutní počet bodovaných řidičů snížil v prosinci, o 7096. V ostatních měsících jejich počet rostl, i když nižším tempem než mezi červencem 2006 a červencem 2007, kdy se ještě body neodečítaly.

V druhé polovině roku 2007 přibývalo za měsíc průměrně 8828 hříšníků. Body se totiž odečítají po čtyřech, a pokud jich měl řidič na kontě například šest, dostane se po odečtení do kategorie dvoubodových, čili je stále ještě evidován jako řidič s body.

A samozřejmě přibývají další, kteří se přestupku dopustili, a proto počet bodovaných řidičů neklesá rychleji.

Celkem 7308 vybodovaných

Dvanáctibodové hranice, kdy se přichází o řidičský průkaz, zatím dosáhlo 7308 šoférů, z toho 375 žen a 6933 mužů.

Nejpočetnější skupinu tvoří řidiči se dvěma body, kterých je 37 procent. Následují ti s jedním a třemi body. Z hlediska věku je nejvíc bodovaných řidičů ve věku 33 let. Ale mezi dvanáctibodovými je to pouhých 21 let, které následují další ve věku 23, 24 a 22 roků. Nejvyšší počet bodovaných řidičů je v Praze, 10,14 procenta.

Následují Jihomoravský, Středočeský a Moravskoslezský kraj. Nejméně jich je naopak v Karlovarském kraji. V poměru bodovaných řidičů k registrovaným však vede Ústecký kraj, nejnižší číslo je na Vysočině.

Mírně poklesl i počet bodovaných cizinců. V březnu jich bylo u nás evidováno 63 203, což je o 748 méně než v únoru. Výrazně nadprůměrně je jich v Karlovarském kraji, kde je zhruba každý třetí bodovaný řidič cizinec.

V obcích s rozšířenou působností jako Aš nebo Kraslice je podíl bodovaných cizinců přes 70 procent. Zde vedou především řidiči z Německa. Na severu Moravy jsou to zase polští řidiči v obcích jako Český Těšín nebo Jablunkov. Vybodovat se už stihlo 551 řidičů ze zahraničí.