Pospíšil v pátek představil výsledky personálního auditu u okresních a krajských soudů. Účelem kontroly bylo zjistit, jaké pracovní síly soudy nejvíce potřebují, a přispět tak k jejich efektivnějšímu fungování.

"Podle našich výpočtů by se soudce mohl oprostit od části administrativy a týdně ušetřit až jeden pracovní den," uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Zuzana Kuncová. Práce v minitýmech už na několika soudech funguje, například na městském soudu v Praze. Záleží na předsedech soudů, zda tento model zavedou.

Na krajských a okresních soudech by podle Pospíšila mělo vzniknout celkem 2 473 soudních minitýmů. Cílový počet soudců určilo ministerstvo na 2 686. „Omezíme počet justičních čekatelů,“ uvedl Pospíšil. Místo nich přibudou asistenti soudců. Z nich se do budoucna mohou rekrutovat i samotní soudci.

Soudce nyní stráví podle ministra v soudní síni při jednáních přes dva dny týdně. Další dny studuje spisy, píše rozsudky, obesílá účastníky jednání, kontroluje spisy a potýká se s celou řadou dalších úkonů, které neodpovídají jeho vysoké kvalifikaci. Kvůli jednomu spisu je nyní potřeba provést 34 úkonů, což se má v budoucnu zredukovat v civilním řízení asi o polovinu a v trestním o třetinu.

Soudců je dost, chybí administrativní personál

Vytváření malých pracovních týmů a úprava personální situace je jednou ze součástí reformy justice, kterou chce Pospíšil uskutečnit v příštích třech letech. Jeho plán v lednu schválila vláda. Podle ministra není ke změně justice potřeba větší počet soudců, již nyní prý patří Česko k zemím s nejvyšším počtem soudců na počet obyvatel.

V současnosti pracuje v ČR 2 686 soudců. Zároveň však podle auditu chybí téměř 1 200 vyšších soudních úředníků a asistentů soudců.