Průzkum, kterého se zúčastnilo 1028 občanů starší 15ti let, též zkoumal, jaký je vztah Čechů k otázce, zdali by měla vláda nezávislé Kosovo uznat. 36% dotazovaných občanů s uznáním souhlasí, 34% je proti. Česká vláda na svém středečním zasedání debatu o uznání Kosovo opět přerušila.

Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že mezi respondenty panuje obava, že vyhlášení samostatného kosovského státu by mohlo vést k ozbrojenému konfliktu. Myslí si to téměř polovina respondentů.

Měla by vláda ČR uznat nezávislé Kosovo?
 
Rozhodně měla
9%
Spíše měla
27%
Rozhodně neměla
10%
Spíše neměla
24%
Neví
30%

Přes 58% dotazovaných soudí, že postup, který zvolili kosovští Albánci, by se mohl v budoucnu stát precedentem pro další menšiny usilující o samostatnost.

Výzkum též odhaloval, jak se změnil postoj české veřejnosti k bombardování Jugoslávie jednotkami NATO v roce 1999. Zatímco v dubnu dotyčného roku s bombardováním souhlasila třetina dotazovaných, v nynějším průzkumu se kladně vyjádřilo pouze necelých 20% respondentů. Na třetinu pak vzrostl počet, kteří nejsou s to tehdejší bombardování posoudit.