Pospíšil podal na Brožovou žalobu kvůli údajným chybám v hospodaření, za které uložil finanční úřad soudu dvě pokuty. Brožová podle ministerstva pokuty zatajila. Kárný senát ale na začátku března uvedl, že skutek není kárným proviněním.

"Bylo sice prokázáno, že tam určité nesrovnalosti v postupu byly, ale v daném případě se nejedná o kárné provinění. (...) Tímto jednáním nedošlo k ohrožení nestrannosti, nezávislosti soudu, ani ohrožení důstojnosti výkonu funkce," řekl v březnu novinářům mluvčí vrchního soudu Petr Angyalossy.

Oficiálně ministr návrh na zahájení kárného řízení podal kvůli závažnému porušení zákona o majetku státu a porušení povinnosti při výkonu veřejné správy. Důvodem sporu jsou odvody a penále za pochybení v oblasti programového financování ve výši 40 miliónů korun.

Administrativní chybu soudu objevil v roce 2005 při kontrole finanční úřad. Soud pozdě odevzdal závěrečné vyhodnocení stavební investice za 20 miliónů korun z let 2003 a 2004. Úřad nařídil vrácení investovaných peněz a vyměřil penále ve stejné výši, celkově tedy 40 miliónů korun.