Přijímání úplatku veřejným činitelem má být nově potrestáno až 12 lety vězení, nyní je maximem osm let. Novela počítá také s tím, že by pracovníci finančních úřadů měli povinnost informovat policii, mají-li podezření, že došlo ke korupci nebo praní špinavých peněz. Dosud se v tomto smyslu mohou odvolávat na pravidla mlčenlivosti.

Úprava trestního zákona, kterou po Česku žádala EU, ošetřuje také problematiku špatného nakládání s penězi Evropské unie.

Detenční ústavy mají být určeny například vrahům s diagnózou sexuálního sadismu či s defektní inteligencí, deviantům, u nichž opakovaně selhala ochranná léčba, nebo pachatelům pohlavního zneužívání, kteří byli v minulosti více než dvakrát trestáni a ochranné léčení u nich nemělo žádný efekt.

Nebezpeční pachatelé, kteří z důvodu své duševní poruchy či nemoci nemohou být ve vězení, dosud pobývají v psychiatrických léčebnách. Ty přitom nejsou dostatečně vybaveny pro ostrahu těchto pacientů.