Za Němečkem se řadí manželé Jan a Renata Vogeltanzovi z Plzeňska, kteří věnovali nemovitost s dvěma pozemky za 482 tisíc Kč a také převedli svůj členský podíl v bytovém družstvu v Domažlicích za půl miliónu. Jak už Právo informovalo, 748 tisíc jako finanční dar věnoval Jiří Pátek.

Do stranické poklady komunistů přispěli i zákonodárci, mj. Milana Halíková 174 100 korunami, Vojtěch Filip 166 tisíci, Zuzka Bebarová-Rujbrová 155 615 korunami, eurposlanci Věra Flaserová 154 500 Kč, Vladimír Remek 100 tisíci a Vladimír Kohlíček 125 tisíci.