Proti zákazu kouření v restauracích je 37 procent. Naopak proto, aby si kuřáci nemohli zapálit v kavárnách a barech, je 39 procent respondentů.

Nejvíce lidí (95 a 94 procent) je pro zachování zákazu kouření v divadlech a kinech a také ve veřejné dopravě. Tři čtvrtiny (76 procent) dotázaných jsou proti kouření na pracovišti, sedm lidí z deseti se domnívá, že kouření by mělo být zakázáno na nádražích, autobusových zastávkách a letištích.

"V případě venkovních veřejných prostor je proti zákazu kouření 68 procent dotázaných, pro zákaz se naopak vyslovila necelá čtvrtina (24 procent) lidí," uvedlo CVVM.

Kde by mělo být zakázáno kouřit? (v %)
 ano, mělo by být zakázáno ne, nemělo by být zakázánoneví
venkovní veřejné prostory
24
68
8
bary, kavárny
39
55
6
restaurace
59
37
4
nádraží, zastávky, letiště
70
24
6
pracoviště76
17
7
veřejná doprava
94
4
2
kina
95
4
1
zdroj: CVVM

Názor na kouření v restauracích a barech se liší podle toho, jestli je dotyčný kuřák nebo nikoli. Kouření by podle kuřáků nemělo být zakázáno ve venkovních veřejných prostorech (94 procent), v restauracích (78 procent), v barech (89 procent), na nádražích, zastávkách a letištích (53 procent) a na pracovištích (46 procent).

Oproti tomu ti, kteří nikdy nekouřili, jsou ve zvýšené míře pro zákaz kouření na
pracovištích (94 procent), na nádražích, zastávkách a letištích (88 procent), v restauracích (84 procent), v barech (61 procent) a ve venkovních veřejných prostorech (41 procent).

Zákaz do pěti let

Kouření v restauracích bude podle 30 procent dotázaných zakázano do pěti let. Podle 22 procent lidí nebude kouření v restauracích zakázáno nikdy, 17 procent
občanů se domnívá, že k zákazu dojde za více než 5 let a 13 procent z nich si myslí,
že se v restauracích nebude smět kouřit již v průběhu příštích dvou let.

Podle 35 procent kuřáků nedojde k úplnému zákazu kouření v restauracích nikdy. "Ti, co v životě nekouřili, si naopak ve zvýšené míře (20 procent) myslí, že zákaz v restauracích vejde v platnost v průběhu příštích dvou let," uvedl průzkum.