"Letošní výsledky hovoří o jistém nárůstu těch rodin, které tvrdí, že žijí od výplaty k výplatě," uvedl STEM. Podle vlastních slov těmto rodinám někdy před výplatou nezbývá ani na nákup jídla. V posledním průzkumu, který proběhl v únoru 2002 se do této kategorie zařadilo 12 procent rodin.

Více než polovina rodin (56 procent) podle průzkumu při běžných výdajích vychází dobře, ale nemůže uspořit na nákladnější věci. Zhruba čtvrtina domácností (25 procent) si může dovolit i koupi nákladnějších předmětů a čtyři procenta uvádějí, že se v nákupech nemusí omezovat.

Situace v současné rodině
hodnocení
červen 1995únor 2002
březen 2008
nemusíme se omezovat
4
4
4
možné i nákladnější předměty
20
26
25
běžné výdaje dobře, na nákladnější nemůžeme uspořit
64
58
56
od výplaty k výplatě, někdy nezbývá ani na nákup jídla 12 1215
zdroj: STEM

Pokud jde o příjem a majetek, do kategorie „průměrně zajištěných“ se přihlásilo 58 procent domácností. "Těch, kteří hovoří o dobrém (tj. velmi dobrém a solidním)
zajištění (17 procent), je poněkud méně než těch, kteří považují svou domácnost za špatně zajištěnou nebo chudou (25 procent).

"Aktuální údaje naznačují možnost opětovného posunu části domácností do skupiny hůře zajištěných, který mohla způsobit nejistota spojená s vládními reformními opatřeními," uvedl STEM.

Přesná polovina respondentů zařadila svoji rodinu do střední společenské třídy. Do horní vrstvy se nezařazuje prakticky nikdo a jen málo lidí se považuje za příslušníka vyšší střední vrstvy (6 procent). Do nižší střední vrstvy se zařazuje třetina (34 procent). Deset procent se řadí do nejnižší, dolní vrstvy.