Pokud by návrh v Parlamentu prošel a podepsal jej prezident, nájemné by v některých městech mohlo vzrůst skokem i na více než dvojnásobek.

Podle návrhu ODS, který se Právu podařilo získat, by se po současné novelizaci občanského zákoníku výše nájmů nově určovala dohodou mezi pronajímatelem a nájemníkem. Pokud by nájemník nesouhlasil s navrženou cenou, mohl by majitel podat soudu návrh na zvýšení činží na úroveň obvyklou v daném místě a čase. Pokud by mu soud dal za pravdu, zvýšená cena by platila zpětně od okamžiku podání návrhu k soudu.

To by znamenalo skokové zvýšení nájemného zejména ve větších městech, kde i přes razantní růst nájmů, který nastal po účinnosti zákona o nájemném od roku 2006, dosavadní nájemné stále nedosahuje obvyklé výše na trhu.

Důsledek: skokový růst činží

Například v Praze 6 ve Vokovicích a Veleslavíně nyní nájemníci platí v obecních bytech za čtvereční metr 63,30 koruny, což představuje u 75 metrového bytu 4748 korun za měsíc. Tržní nájmy u takového bytu se ale pohybují okolo dvanácti tisíc korun měsíčně.

„Chceme, aby se otevřel dialog mezi pronajímateli a nájemci, a aby se mezi nimi navodil symetrický vztah. Zákon o nájemném narovnává vztahy jen zcela nedůsledně a vůbec nerespektuje skutečnou kvalitu bytu, která se mění v každém domě podle podlaží a polohy,“ řekl Právu poslanec za ODS a bývalý pražský radní Jan Bürgermeister, který společně s poslankyní Zdeňkou Horníkovou (rovněž ODS) návrh připravil.

Podle jeho slov je důsledkem regulace nájmů to, že tržní hodnoty volných bytů jsou často vysoko nad reálnou hodnotou. Deregulace podle něho nastartuje proces hledání skutečné hodnoty nájemního bydlení v té které lokalitě.

„Jde o věcný záměr, se kterým jdeme do politických jednání,“ zdůraznil poslanec. Návrh již schválilo vedení klubu ODS.

Sociální otřesy prý nehrozí

Bürgermeister se neobává, že by případné schválení návrhu vyvolalo vážnější sociální otřesy. „Problémy, které mohou nastat u příjmově nejslabších, je možné řešit v rámci stávajícího systému sociálních dávek na podporu bydlení. Vytvoří se rovněž volnější prostor pro směny bytů,“ řekl Právu Bürgermeister .

Poslanec v této souvislosti zdůraznil, že staří lidé by požívali zvláštní ochrany. Pokud by prokázali, že nejsou schopni platit tržní nájemné, jejich nájemné by soud nemusel zvýšit vůbec, nebo jen o menší částku a v bytu by tak mohli nadále zůstat.

Autoři návrhu chtějí odstranit i nerovnost mezi nájemními vztahy. „Stát může svými zásahy regulovat ve veřejném zájmu oblast nájemního bydlení, ale taková omezení se musí týkat všech nájemních vztahů, nikoli jen některých“ uvedl Bürgermeister.

S argumentem nespravedlivého omezování vlastnického práva podalo na pět tisíc majitelů domů stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
ODS dále navrhuje, aby byl omezen okruh osob, na které může nájem bytu přejít ze zákona bez souhlasu majitele.

Kvapil: nájemníci do zoufalé situace

Poslanci, které Právo oslovilo, jsou ale návrhem šokováni. „Neumím si představit, že by něco takového mohlo být přijato. Řadu nájemníků by to přivedlo do zoufalé situace,“ řekl Právu poslanec Tomáš Kvapil (KDU-ČSL).

Podle jeho slov přitom není žádný důvod zpochybňovat zákon o nájemném, jehož přijetí stálo tolik úsilí. „Spíš mám dojem, že jde o populistický návrh pro jednu stranu, o snahu některých poslanců se zviditelnit. Je zajímavé, že návrh vyšel od strany, která se od roku 1997 až dosud spíše bránila deregulaci nájemného,“ uvedl Kvapil.

Návrh odmítá i předseda Sdružení nájemníků a poslanec ČSSD Stanislav Křeček. „Byl by to mimořádně bezohledný zásah do nájemních vztahů s katastrofálními důsledky. Mnozí senioři už dnes nejsou schopni platit stále rostoucí nájemné. Nájemníci přitom počítají, že deregulace byla rozložena na čtyři roky a teď by zase všechno mělo být jinak. Neumím si představit, že lidé, kteří mají minimální sociální cítění, by něco takového schválili,“ zdůraznil Právu Křeček

Místopředseda Občanského sdružení majitelů domů Libor Dellin je naopak s návrhem spokojen. „Pokud by šlo vše podle současného zákona, tak v roce 2010 nájemné v 95 procentech obcí nepokryje ani ekonomicky oprávněné náklady majitelů domů. Uspíšení deregulace by bylo proto jen k prospěchu,“ uvedl Dellin.

MMR připravuje rovněž deregulaci

Návrhem poslanců ODS se nyní bude zabývat i ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). To v současnosti pracuje i na alternativním návrhu, který by ve svém důsledku rovněž vedl ke zrušení regulace nájmů. A to tak, že pronajímatelé by měli mít možnost nájemníkům dát výpověď bez udání důvodu s výpovědní lhůtou dvou nebo čtyř let.

„Cílem obou variant je ukončit regulaci nájemného. Rychlé řešení by pravděpodobně významně mohlo zlepšit pozici České republiky ve Štrasburku,“ uvedl náměstek ministra Miroslav Kalous (ODS).

Nájemné se na základě zákona o nájemném od ledna 2007 zvyšuje každoročně s tím, že deregulace má být ukončena v roce 2010. Zvýšení se liší podle velikosti obce a toho, zda jde o byty se standardní nebo sníženou kvalitou. Například v krajských městech se letos zvýšily či ještě zvýší nájmy o deset až padesát procent.

V bytech s regulovaným nájemným dnes bydlí asi pětina českých. domácností.