Komunisté tvrdí, že je na čase, aby společnost globálního kapitalismu, který podle nich blahobyt menšiny lidí vykupuje bídou ostatních, odešla ze scény dříve, než její úpadkové rysy prý napáchají nenapravitelné škody.

Ekonomickou základnou socialismu by podle deklarace mělo být "společenské vlastnictví". Nemělo by se však omezovat na státní formu. Silnější přímý vliv státu komunisté považují za důležitý ze strategických důvodů jen v některých hospodářských odvětvích. V ekonomice chtějí rovnost vlastnických forem. Nevylučují proto ani soukromé podnikání.

Společenské vlastnictví by mělo prý mít více podob včetně různých forem samosprávného, družstevního, které budou svými odvody ze zisku naplňovat celospolečenské fondy. Socialistická ekonomika v pojetí KSČM má být tržní a strategickým plánováním usměrňovaná k zabezpečení společenských priorit.

"Chceme omezit bezpracné příjmy, příjmy ze spekulací a nepřiměřeně velké rozdíly v odměnách za práci; chceme, aby výše odměn za práci byly přiměřeně diferencované podle náročnosti práce," uvádí se v dokumentu.

"Naše cesta je demokratická"

Komunisté jsou přesvědčeni, že už ve druhé polovině minulého století bylo na dosah "naplnění myšlenek sociálně spravedlivé společnosti". Vlivem mnoha historických okolností se prý první pokus o socialismus nepodařilo postavit na trvalé základy. Tvrdí ale, že přes všechny nedostatky měl minulý systém proti současnému základní přednost - ctil prý sociální práva lidí, bez nichž jsou ostatní lidská práva pouhou iluzí.

"Naše cesta k socialismu je cestou demokratickou, cestou svobodné volby většiny. Jsme přesvědčeni, že na této cestě najdeme spojence, přemýšlivé občany, mladé lidi, kterým není budoucnost naší země lhostejná," uzavírají komunisté deklaraci.

Dolejš: socialismus je strategický cíl

Podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše uložil sjezd strany, který se konal před čtyřmi roky, zadání pracovat na modelu socialismu pro 21. století. Komunisté nakonec stihli vypracovat aspoň několikastránkový dokument, ze kterého nakonec vyšla Deklarace o socialismu.

„(Deklarace) je spíše politickým postojem k otázce socialismu. Vyjadřuje, že socialismus není tabu, že je nadále pro KSČM strategický cíl. Je to projekt, který by měl být poučen chybami minulého režimu,“ uvedl Dolejš.

Odmítl, že by komunisté chystali násilnou změnu systému. „V žádném případě. Materiál počítá s takovými věcmi, jako je politická pluralita nebo rovnoprávnost vlastnických forem,“ zdůraznil.

Deklarací se bude tuto sobotu zabývat ústřední výbor komunistů na zasedání v Nymburce. Pokud ji schválí, tak je podle Dolejše velká šance, že bude sjezdem přijata.