„Každý rok diagnostikujeme více než 52 tisíc nových nádorových onemocnění, v jejich důsledku ročně umírá přibližně třicet tisíc našich spoluobčanů,“ uvedl docent. Přestože výskyt rakoviny stoupá, v důsledku lepší léčby počet nemocných stagnuje nebo mírně klesá.

Budoucnost je především v tzv. biologické léčbě, která má méně nežádoucích účinků než chemoterapie.

Léčba šitá na míru

„Běžná cytostatika ovlivňují nejen nádorové buňky, ale i buňky zdravých tkání. To je spojeno s řadou nežádoucích účinků,“ uvedl docent. Dodal, že budoucnost, která se ale už dnes aplikuje, je v individuálních léčebných postupech s využitím biologických, tedy cílených léků. Léčba je tak šitá každému pacientovi na míru.

Některé biologické léky jsou účinné jen u úzkých skupin nádorů, jiné budou pravděpodobně účinné u celé škály nádorových onemocnění. „Jde o léky, které neovlivňují přímo nádorovou buňku, ale vyvolávají změny v nádorovém cévním řečišti. Tím mj. zlepšují průnik ostatních léků k nádorovým buňkám a zvyšují tak jejich účinnost,“ uvedl docent.

Léky prioritně dostávají onkologická centra

Významného pokroku díky biologické léčbě se dosahuje při léčbě rakoviny prsu, hematoonkologických nádorů, ale biologické léky prodlužují život i nemocným s nádory tlustého střeva, konečníku, plic, ledvin a slinivky břišní.

Protože jde o léky velice drahé, dostávají je onkologická centra. Tam je totiž záruka, že skutečně budou určeny pacientům, kteří z nich mohou mít největší efekt. „Stále platí, že kdo léčí rakovinu často, a to v onkologických centrech je, léčí ji dobře,“ uzavřel docent Petruželka.