"Odvolání proti usnesení, jímž byla nařízena exekuce, bylo z formálních procesních důvodů odvolacím soudem odmítnuto," uvedl mluvčí Městského soudu soudu Tomáš Vejnar.

"Usnesení o nařízení exekuce není pravomocné, neboť k dnešnímu dni nebylo doručeno právnímu zástupci Správy Pražského hradu rozhodnutí soudu o odvolání Správy," reagoval Velíšek.

Exekuci nařídil vloni v červnu Obvodní soud pro Prahu 1 kvůli údajnému miliónovému dluhu, jehož splacení se dožaduje společnost GEMA Art, která na Pražském hradě pořádala výstavy.

Hrad čeká na verdikt Nejvyššího soudu, platit ale musí hned

"Okamžikem právní moci rozhodnutí soudu o odmítnutí odvolání, banka automaticky uvolní příslušnou finanční částku na účet exekutora a tím bude pohledávka zcela uspokojena," sdělil Novinkám Velíšek. "Exekutor poté učiní oznámení katastrálnímu úřadu a exekuce vázaná na nemovitosti Správy bude okamžitě vymazána," dodal.

Korigoval tak dřívější vyjadření
kancléře prezidenta republiky Jiřího Weigla, který Novinkám řekl, že správa dlužnou částku má, ale chce ji zaplatit až v případě, pokud rozhodnutí o uhrazení dluhu nezvrátí Nejvyšší soud. Firma GEMA Art je v likvidaci a Hrad se obává, že by o peníze přišel úplně, pokud by je nyní zaplatil a nakonec spor vyhrál.

"Dovolání k Nejvyššímu soudu však nemusí být důvodem pro odklad," upozornil Vejnar. Správa Pražského hradu proto dlužnou částku exekutorovi musí nyní vyplatit bez ohledu na to, jak dopadne řízení u Nejvyššího soudu, které nadále trvá.

Podle mluvčího Obvodního soudu pro Prahu 1 podala správa také na soukromou společnost žalobu.

Budovy v areálu Pražského hradu jsou zablokované

Správa nyní na základě rozhodnutí o exekuci nemůže volně nakládat s katedrálou, samotným Hradem a s některými dalšími objekty na Hradčanech. Exekutor totiž usnesení soudu odeslal katastru nemovitostí a katastr v souladu se zákonem nakládání s hradními objekty zablokoval.

Hospodářské noviny uvedly, že počátek kauzy sahá do roku 2001, kdy se na Hradě konala výstava o působení italských renesančních a barokních umělců v Praze. Na expozici se podílela společnost GEMA Art. Správa Pražského hradu jí odmítala zaplatit část slíbeného honoráře v řádu stovek tisíc korun, protože se domnívala, že společnost měla výstavu sponzorovat.

Jiný spor propukl mezi správou a firmou GEMA Art v únoru 2003. Vznikl po výstavě obrazů Jiřího Sopka v Jízdárně Pražského hradu, kdy správa chtěla zadržet deset Sopkových obrazů v hodnotě asi jeden milion korun. Hodlala si je nechat jako zástavu za dlužné nájemné firmy GEMA Art. Žádné obrazy nakonec zadrženy nebyly.