Prezidentovi a vládě se důvěryhodnost zvýšila o šest procentních bodů. Důvěryhodnost narostla o jeden procentní bod také obecním (63 procent) a krajským (47 procent) zastupitelstvům.

"Tradičně nejnižší podíl důvěřujících zaznamenaly Poslanecké sněmovna a Senát, kterým v současnosti důvěřuje 24 a 27 procent občanů. Oproti minulému šetření důvěra v obě komory narostla o čtyři procentní body," uvádí se ve zprávě.

Jak prezidentovi tak vládě častěji důvěřují mladší a vzdělanější lidé a ti s dobrou životní úrovní a vyššími příjmy, ekonomicky aktivní a potenciální voliči ODS. Naopak podprůměrnou důvěru mají hlavně dotázaní se špatnou životní úrovní, starší lidé a voliči ČSSD a KSČM.

Spokojeno s politikou je 14 procent lidí

Spokojenost s politickou situací vyjádřilo 14 procent respondentů. "Oproti šetřením na sklonku loňského roku došlo k mírnému nárůstu spokojenosti," uvedl průzkum. Ani spokojena, ani nespokojena je asi čtvrtina občanů (26 procent).

Spokojeni s politickou situací jsou častěji ti, kteří svoji životní úroveň považují za dobrou, lidé z vyšších příjmových skupin a voliči ODS. Mezi nespokojené s politickou situací se častěji řadí sympatizanti ČSSD a KSČM.