Jak Právo informovalo už v pondělí, v původním rozpisu investičního rozpočtu ministerstva školství platném pro rok 2007 byla novostavba kliniky zaregistrována v částce 99,085 miliónu korun. Nyní je však zaregistrována na 147,61 miliónu. Z toho samo ministerstvo dá 141,48 miliónu.

Stavba není přeregistrovaná

Právo přitom nezpochybnilo nutnost novou kliniku vystavět. Upozornilo především na skutečnost, že ministerstvo školství zřejmě navýšilo rozpočet u této položky, aniž by přeregistrovalo stavbu v databázi ISPROFIN (Informační systém programového financování), kterou spravuje ministerstvo financí.

Ministerstvo školství tak zřejmě porušilo pravidla, které si samo vytvořilo – nejdříve je projednána a schválena navržená změna s věcně příslušným útvarem ministerstva školství a poté teprve může být zahájena přeregistrace a změna rozpisu rozpočtu. Postup ministerstva se tak jeví jako velice nestandardní.

V pondělí se tato skutečnost potvrdila. Právo totiž získalo aktuální výpis z ISPROFINU k této položce. Ze získaných údajů je zřejmé, že nedošlo k přeregistraci stavby a na rok 2008 je na tuto akci plánováno čerpání 33,985 miliónu Kč tak, jak to odpovídalo původnímu rozpisu rozpočtu. Podle nového rozpisu se však v roce 2008 nemá čerpat nic a všechny peníze na stavbu půjdou až v letech 2009, 2010 a dále.

:. Výpis z databáze ISPROFIN k položce kliniky chorob prasat.foto: Novinky/archiv

V tomto případě se do rozpisu rozpočtu zařadila akce, která není pravděpodobně ani schválena na ministerstvu školství. A to s navýšením rozpočtu takřka o 50 procent, kdy není s velkou pravděpodobností schválen dodatek investičního záměru, který je nezbytný.

Podle dobře informovaného zdroje na školství existuje pouze „pracovní verze“ dodatku investičního záměru stavby kliniky. Žadatel o dotaci musí totiž předložit investiční záměr, který ministerstvo posuzuje a případně schválí. S dodatky je to stejné. Teprve poté je možné akci zařadit do rozpisu rozpočtu.

Ministerstvo: Postupujeme v souladu se zákonem

Ministerstvo školství se přitom v pondělí proti článku Práva ohradilo a obvinilo deník ze systematického napadání. „Nárůst ceny stavby o 42 miliónů jednoznačně souvisí s chybějícími částmi stavby, bez nichž by celý záměr nemohl být vůbec kolaudován. Schválená částka navíc neznamená, že ji VFU obdrží automaticky, státní rozpočet s tím pouze počítá jako s možností. Teprve po předložení bezvadného investičního záměru a schválení ministerstvem financí může VFU s penězi počítat,“ uvedlo ministerstvo.

Podle prohlášení postupuje v tomto i v dalších podobných případech zcela v souladu s příslušným zákonem o rozpočtových pravidlech a striktně se drží i vyhlášky ministerstva financí o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

Na přidělování investičních prostředků nemají podle ministerstva lobbisté žádný vliv; to ovšem Právo neuvedlo, pouze citovalo svůj zdroj.

„Rozhoduje se na základě posouzení přínosu jednotlivých investičních akcí pro oblast vědy a výzkumu odbornými skupinami ministerstva s přihlédnutím ke stanoviskům expertů mimo ministerstvo. Všechny materiály jsou projednávány zcela transparentně a ministerstvo školství je připraveno média a veřejnost otevřeně informovat,“ uvádí se v prohlášení ministerstva.