„Na naší škole sice učí otec ministra jako odborný asistent na fakultě farmacie, ale rozhodně nám nadržováno není. Alespoň nebylo," řekla Právu kvestorka školy Danuše Hložková.

„Udělali jsme pouze dodatek k investičnímu záměru. Rozhodli jsme totiž, že stavbu zrealizujeme kompletně celou včetně demolice, rekonstrukce čističky a pořízení lékařských přístrojů, než abychom ji realizovali po mnoho následujících let. Proto se zvedly náklady,“ vysvětluje dále Hložková.

Podle informací Práva v rozpisu investičního rozpočtu ministerstva školství platném pro rok 2007 byla novostavba Kliniky chorob prasat zaregistrována v částce 99,085 miliónu. Nyní je zaregistrována na 147,610 miliónu korun. Z toho ministerstvo dá přes 141, 480 miliónů.

Léta se nic nedělo

Podle Hložkové je stavba v zoufalém stavu. „O nové mluvíme už devět let. Zatím se nic nedělo. Jen stoupaly ceny. Každým měsícem se tak nová stavba prodražuje,“ uvádí ještě Hložková.

„Máme projekt i stavební povolení. Co se týká výběrových řízení na stavební firmy, nebojím se jakéhokoli upřednostňování,“ uzavírá kvestorka.
Je otázkou, nebudou-li náklady na kliniku prasat ještě vyšší. Škola totiž podle rozpisu rozpočtu ministerstva školství obdrží peníze až v letech 2009, 2010 a dále.

„Opět se zaregistrují stavby na mnoho let dopředu. Kdy a co se zaregistruje je v podstatě podle toho, jaké mají jednotlivé školy lobby. Potom se stavby budou dofinancovávat,“ řekl Právu informovaný zdroj.

„Pokud vím, tak parametry stavby kliniky prasat se nijak nezměnily. Prostě a jednoduše. Provoz škol se financuje normativy na žáky, ale investice se financují ad hoc podle toho, co si kdo prosadí,“ rozčiluje se zdroj.

Hložková: stavbu teprve přeregistrujeme

Proces registrace stavby přitom není vůbec jednoduchý. Evidenci ISPROFIN, kde musí být stavba registrována, spravuje ministerstvo financí a údaje o registrovaných stavbách není možné během jednoho dne změnit. Navíc v žádném případě ne jen z ministerstva školství.

„O každou změnu ve schválené stavbě se vede s ministerstvem financí dost tuhý boj. Nevím, zda změna, tedy navýšení z 99 na 147 miliónů je už v ISPROFINU provedena,“ dodal pro Právo další zdroj z ministerstva školství. „Jestli mají stavbu v ISPROFINU, tak jim pan náměstek Janota mimořádně vyšel vstříc, protože jednání o změnách s ministerstvem financí běžně trvá nejméně půl roku,“ uvedl dále pro Právo zdroj.

„Ano, protože jsme žádali o navýšení, musí být stavba v ISPROFINU přeregistrována. To uděláme až my ve chvíli, kdy nám přijdou doklady z ministerstva školství,“ řekla Právu kvestorka Hložková s tím, že když jsou náklady na stavbu přes 100 miliónů, musí být v režimu individuálně poskytovaných dotací.


„Toto je velice nestandartní. Nejprve musí být stavba registrovaná,“ uvedl pro Právo zdroj. „Pokud to finance zamítnou, bude se totiž muset schvalovat nový rozpočet.“

Liška: odmítám jakékoli spekulace

„Tato akce byla do rozpočtu ministerstva zařazena v květnu 2007. Zařazení předcházelo zpracování investičního záměru, který byl zpracován v únoru 2007 a dále přepracován v srpnu 2007, tedy za působnosti ministryně Dany Kuchtové, dalším statutárně odpovědným byl náměstek Jaromír Soukup,“ vysvětlil pro Právo Roman Hvězda, vrchní ředitel kabinetu ministra Lišky.

Podle něj bylo zařazení akce skutečně v hodnotě cca 99 mil. korun. „Při prověrce byly zjištěny základní nedostatky v investiční přípravě akce. Zejména investiční záměr neobsahoval několik základních položek pro realizaci uvedené rekonstrukce – nebyly např. zařazeny demoliční práce stávající části budov včetně likvidace nebezpečného odpadu ze stavby,“ říká dále Hvězda s tím, že na základě provedené základní kontroly bylo zrušeno probíhající výběrové řízení na zhotovitele a celý proces zcela zastaven.

„Odmítám jakékoliv spekulace o spojitosti investice s působením mého otce. Předpokládám, že z uvedených údajů je toto zřejmé a v případě vašeho zájmu vám poskytneme jakékoliv další doplňující informace,“ sdělil Právu ministr školství Ondřej Liška.