"Jakožto ministr zodpovědný za státní politiku ve sportu si myslím, že je namístě podpořit účast našich reprezentantů i olympijskou myšlenku samou," uvedl Liška. Podle něj ale tato myšlenka dostává "vážné trhliny, pokud by měla sloužit jako nástroj pro potlačení svobody projevu v tak závažné věci jako jsou političtí vězni, nedobrovolné transplantace či potlačování politických a kulturních práv Tibeťanů".

Ministr řekl, že pozvánku na hry obdržel. "Svou účast zvažuji," podotkl. Nechtěl by ale, aby jeho případný bojkot her byl jen planým gestem, které dodržování lidských práv nepomůže.

"Jsem toho názoru, že samotná účast na hrách není v rozporu s tím, že otevřeně kritizujeme porušování lidských práv ze strany čínského režimu. O to více a hlasitěji je třeba o něm hovořit a zelení to dělají dlouho, systematicky a nahlas," poznamenal.

Vyjádřil se také k otázce, jestli ministři SZ odejdou v případě návratu předsedy lidovců Jiřího Čunka z vlády. "Náš postoj je v tomto konzistentní a nemám pochyb, že zůstane i nadále," uvedl.

Před dvěma týdny řekl, že pokud se lidovecký šéf do kabinetu vrátí, budou zelení ministři postupovat společně. Zároveň však odmítl potvrdit, že by v případě demise ministra zahraničí Karla Schwarzenberga opustili vládu všichni ministři SZ.

Vláda se zelenými školné nezavede

"Tato vláda s účastí zelených školné nezavede, klasické školné by podle nás představovalo sociálně ekonomickou bariéru," uvedl ministr k otázce školného na vysokých školách. Dodal ale, že v rámci připravované reformy vysokoškolského vzdělávání se bude diskutovat o zavedení odloženého školného. "To, jak se prokázalo v zemích, kde funguje, přispělo k odstranění sociálně ekonomických bariér," podotkl.

Za svou prioritu označil zavedení systému výhodných studentských půjček a stipendií, které by "měly přispět k odbourání současných a dosti závažných sociálně ekonomických bariér v českém vysokém školství."

Ministr informoval, že se v současné době pokouší o zlepšení platů učitelů. "Příští týden budu jednat s odbory a během jara při sestavování rozpočtu na příští rok samozřejmě s koaličními partnery," řekl.