Hrad ale nemá obstavené účty. Peníze podle soudu dluží firmě Gema Art, která v areálu Pražského hradu pořádala v roce 2001 výstavu renesančních a barokních umělců. Správa hradu jí prý nezaplatila část honoráře.

Správa Hradu požádala soud, aby exekuční řízení zastavil, prodej nemovitostí proto nehrozí.

Správa hradu nesmí nakládat pouze s budovami, exekuce se netýká jejich vybavení.

Gema Art tvrdí, že jí Hrad dluží část honoráře za pořádání výstavy, necelý milión korun. Hrad měl firmě zaplatit celkem tři milióny. Část peněz bylo podle advokáta Gema Art Antonína Jandáka určena na závazky, které Gema vůči Hradu měla, část správce sídla prezidenta vyplatil. O zbylých penězích podle Jandáka Hrad nejprve tvrdil, že je společnost nabídla jako sponzorský dar, později, že peníze nezaplatí, protože Gema dluží Hradu zhruba stejnou částku. O tu se společností vede spor.

Ředitel Správy hradu Ivo Velíšek HN řekl, že obě strany při výstavě žádnou písemnou smlouvu uzavřenu neměly.

Katedrála opět ve sporu

Sv. Vít figuroval v soudním sporu nedávno. Církevní představitelé a Správa hradu se 14 let dohadovali, komu historická budova patří. Soudy rozhodovaly střídavě, nakonec ji přiřkly státu, který se s církví dohodl, že bude mít v katedrále nadále správu nad duchovním životem.