„Situace se u nás podceňuje. Děti se často vracejí do rodin, kde byly týrány. Věří se víc dospělým než dětem, tělesné tresty jsou u nás považovány za normální výchovný prostředek. Není ani dost sociálních pracovníků,“ řekla předsedkyně FOD Marie Vodičková.

Dodala, že například ve Velké Británii je počet týraných dětí zhruba stejný, ale počet obyvatel je jedenáctkrát vyšší. Světové statistiky tak přiřazují v žebříčku kvality ochrany dětí ČR jednu z nejhorších příček vůbec.

Vodičková upozornila, že jev s sebou navíc nese příznak začarovaného kruhu. Oběťmi týrání se totiž stávají nejčastěji potomci rodičů, kteří si něčím podobným prošli sami v dětství. „Dítě, které nepozná normální rodičovské postoje, je pak nemůže předávat dál,“ uvedla Vodičková.

Nízké tresty neodradí

V ČR navíc neustále roste rovněž počet zavražděných dětí. V roce 2005 policie vyšetřovala 10 podobných případů, v roce 2006 15 a v roce 2007 zemřelo rukou vraha již 20 dětí.

FOD vidí jako jeden z hlavních znaků nepříznivého vývoje v nízkých trestech. V roce 2006 bylo u nás za týrání svěřené osoby odsouzeno 93 osob, k nepodmíněnému trestu však pouze 21, což je 23 procent. K trestu vyššímu než pět let byla odsouzena pouze jedna osoba.

Podobné to je u případů pohlavního zneužívání nezletilých a mladistvých. V roce 2006 dostalo u soudu trest 324 osob, ale pouze 48 trest nepodmíněný. Na pět a více let šlo do vězení šest lidí. Nízké tresty dostávají pachatelé také za ohrožování mravní výchovy mládeže.

„V západních zemích, kterým se chceme přiblížit, jsou tresty daleko vyšší. Zdá se, jako by společnost spíše litovala pachatele než jejich oběti. Většina pachatelů ani není pedofilního zaměření,“ posteskla si Vodičková. Dodala, že vyšší stupeň ochrany dětí zřejmě není prioritou politiků ani státní správy.